Samenstelling Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen goedgekeurd

07/03/13 om 16:51 - Bijgewerkt om 16:51

De Brusselse regering heeft de samenstelling van de Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen goedgekeurd. De adviesraad telt 21 leden en bekommert zich om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het Brussels Gewest.

Samenstelling Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen goedgekeurd

© Belga

De Brusselse regering heeft de samenstelling van de Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen goedgekeurd. De adviesraad telt 21 leden en bekommert zich om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het Brussels Gewest.

De Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen heeft als belangrijkste opdracht adviezen te geven, zowel op vraag van de regering en het parlement als op eigen initiatief. De Raad volgt de thematiek van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen van dichtbij op, houdt het debat levendig en zorgt ervoor dat het onderwerp hoog op de politieke agenda blijft. Binnen enkele weken kan de raad van start gaan.

Met het initiatief wil het Brussels Gewest alle vormen van genderdiscriminatie bestrijden en ervoor zorgen dat vrouwen en mannen gelijk worden behandeld. "Er moet niet alleen aandacht zijn voor een gelijke behandeling van vrouwen en mannen als het bijvoorbeeld Wereldvrouwendag is," zegt Brussels staatssecretaris van Gelijke Kansen Bruno De Lille(Groen), "maar elke dag moeten beleidsmakers op een structurele manier werken aan een Brussel waar iedereen gelijke kansen krijgt.

Vrouwen hebben wel degelijk nog iedere dag te kampen met achterstelling en discriminatie." De Raad bestaat uit 21 leden, waarvan 10 afkomstig uit relevante werknemers-, werkgevers- of middenstandsorganisaties en 9 uit relevante middenveldorganisaties en academische instellingen. De Nederlandstalige Vrouwenraad en de Conseil des Femmes Francophones de Belgique vaardigen elk 1 vertegenwoordig(st)er af. (Belga/RDM)

Onze partners