RVA nam ondanks nakende regionalisering nog extra mensen aan

16/11/12 om 16:59 - Bijgewerkt om 16:59

(Belga) De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft de voorbije maanden 118 extra mensen aangenomen voor de controle op het actieve zoekgedrag van werkzoekenden. "En dat aan de vooravond van de regionalisering van die controle. Onbegrijpelijk", hekelt N-VA-Kamerlid Miranda Van Eetvelde. Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) onderstreept dat de aanwervingen dienen voor een intensievere opvolging.

Volgens Van Eetvelde holt De Coninck de toekomstige regionale autonomie flink uit door nog nieuwe werknemers aan te nemen. "In plaats van binnen de bestaande en de te regionaliseren federale bevoegdheden te kijken welke besparing mogelijk is in de beheerskost van de RVA, voorziet de minister bovendien 7,8 miljoen euro extra voor de huisvesting van deze nieuwe werknemers", klinkt het. Op het kabinet-De Coninck benadrukt men dat de personeelsinvesteringen nodig zijn voor de "in het regeerakkoord afgesproken intensere opvolging van jonge schoolverlaters". Sinds deze zomer worden die om de zes maanden uitgenodigd om te kijken of ze de nodige inspanningen doen om werk te vinden. Dat wordt in de toekomst immers bepalend om de betrokken jongeren al dan niet recht te geven op inschakelingsuitkeringen. "En dus ook om de budgettaire opbrengst waarvan mevrouw Van Eetvelde spreekt te kunnen realiseren", werpt het kabinet-De Coninck nog in tegen de opmerking van het N-VA-Kamerlid dat de budgettaire impact van de hervorming van de wachtuitkering met 120 miljoen euro "relatief beperkt blijft". "Alleszins zullen al deze bijkomende personeelsleden en hun werkingsmiddelen mee toegewezen worden aan de gewesten bij de regionalisering", merkt De Coninck nog op. Een aantal investeringen zouden ook nu al overbodig zijn "als de regionale ministers van werk (onder wie N-VA'er Philippe Muyters, nvdr.) bereid zouden zijn de resultaten van hun controles consistent en volgens te maken afspraken aan de RVA over te maken", merkt men nog op. (OLIVIER VIN)

Onze partners