Ruziënde lidstaten doen inkomen eurocraten stijgen

19/12/12 om 17:55 - Bijgewerkt om 17:55

(Belga) Onenigheid onder de lidstaten leidt ertoe dat het inkomen van de Europese ambtenaren volgend jaar de facto zal stijgen. De lidstaten raken het immers niet eens over de verlenging van een speciale solidariteitsheffing van 5,5 procent. De heffing verstrijkt eind dit jaar.

De lidstaten ruziën nog steeds over de bijna anderhalf jaar oude plannen van de Europese Commissie voor de hervorming van de ambtenarij. Daarin steekt onder meer een voorstel voor de verlenging van een solidariteitstaks op de salarissen. De taks, die eind 2012 verstrijkt, zou opgetrokken worden tot 6 procent. Omdat de heffing dreigde te sneuvelen door de blokkering van de plannen stelde bevoegd eurocommissaris Maros Sefcovic in extremis nog voor om de taks tijdelijk met twaalf maanden te verlengen, maar ook dat voorstel vond geen gehoor bij de lidstaten. Bij de Commissie beklemtoont men wel dat het uitdoven van de heffing niet betekent dat alle salarissen netto met 5,5 procent zullen stijgen. "Het is ongelofelijk dat de lidstaten de laatste kans voor de verlenging van deze taks niet gegrepen hebben en de loonstijging niet vermeden hebben", foetert Europarlementslid Dagmar Roth-Behrendt. De Duitse socialiste wacht al maanden op de lidstaten om namens het parlement onderhandelingen aan te knopen over de hervorming. Naast de verlenging van de solidariteitstaks bevatten de voorstellen onder meer een verhoging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar, een vermindering van het personeelsbestand met 5 procent, langere werkdagen en een nieuwe methode voor de aanpassing van de salarissen aan de evolutie van nationale ambtenarensalarissen. Naar verluidt eist met name Groot-Brittannië meer drastische ingrepen. (ANA)

Onze partners