Rutten: 'Ik kan leven met een liberale, Franstalige premier'

16/03/14 om 11:43 - Bijgewerkt om 12:47

Voor Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten moet de volgende federale regering niet noodzakelijk een meerderheid aan Vlaamse kant hebben. 'Belangrijker is dat we een zo sterk mogelijk economisch verhaal hebben'. Ze pleit ook voor een reorganisatie van de Vlaamse overheid.

Rutten: 'Ik kan leven met een liberale, Franstalige premier'

Gwendolyn Rutten © Belga

Rutten reageerde in De zevende dag op Eén op de uitspraken van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in De Tijd. Die verwijt Open VLD dat ze niet pleit voor een meerderheid aan Vlaamse zijde in de federale regering. Peeters zegt de indruk te hebben dat de Vlaamse liberalen gewoon deel wilen uitmaken van de regering, ook al zouden ze de enige Vlaamse partij zijn tussen allemaal Franstaligen.

Economie

'Peeters vergist zich,' aldus Rutten. 'Een Vlaamse premier, van mij mag dat, maar de wet zegt alleen dat de regering een meerderheid in de Kamer moet hebben.'

Vooral CD&V en N-VA hechten veel belang aan een meerderheid aan Vlaamse zijde, maar Rutten benadrukt in de eerste plaats de 'nood aan een zo sterk mogelijk economisch verhaal.'

'Als de premier dan een liberaal en een Franstalige is, dan kan ik daarmee leven. Is het belangrijker dat de premier een Vlaamse christendemocraat of een Vlaams-nationalist is, dan zijn we opnieuw bezig over postjes. Het moet over de economie gaan.'

'Wij en MR hebben het juiste recept voor een lastenverlaging, jobcreatie en betaalbare pensioenen,' aldus nog Rutten.

Aanval

Net als John Crombez (SP.A) hekelt Rutten bovendien dat Peeters blijkbaar zijn eigen CD&V-ministers in de federale regering aanvalt. Volgens de Vlaamse minister-president voelen ondernemers zich onheus behandeld door de beslissingen van de regering-Di Rupo over onder meer de bedrijfswagens, de geheime commissielonen en de liquidatiebonus.

Rutten bevestigt dat er respect nodig is voor ondernemers. 'Maar ik begrijp niet dat Peeters het nodig vindt om partijgenoten in de federale regering volledig onderuit te halen.'

Vereenvoudigen

De Open VLD-voorzitster koppelt aan dat pleidooi voor respect een aantal maatregelen die Vlaanderen kan nemen.

Zo roept ze op een vereenvoudiging door te voeren in de huidige '194 verschillende Vlaamse instellingen'. Ze breekt ook een lans voor een 'lex silencio', waarbij een vergunning automatisch wordt verleend indien de bevoegde overheid niet binnen de geldende termijn heeft beslist.

N-VA-model

Rutten kaatst ook de bal terug naar N-VA-voorzitter Bart De Wever, die in een reactie op de PS-voorstellen Open VLD en CD&V opriep duidelijk te maken of ze voor 'het PS-model' of 'het N-VA-model' kiezen.

'Dit is de wereld op zijn kop', aldus Rutten. 'Het zou Bart De Wever sieren mocht hij kleur bekennen over wat hij zelf gaat doen' na de verkiezingen van 25 mei. (Belga/KVDA)

Lees meer over:

Onze partners