Ruim helft duurzame ontwikkelingsdoelen nog veraf

30/05/13 om 17:23 - Bijgewerkt om 17:23

(Belga) Sinds de klimaattop in Rio in 1992 boekt België slechts bij 10 van de 25 vooropgestelde actiepunten vooruitgang "in de richting van de strategische doelstelling". Negen ambities evolueren traag en bij zes werkpunten is de toestand zelfs verslechterd. Dat meent het Planbureau, dat in mei de langetermijndoelstellingen onder de loep nam.

In vergelijking met twintig jaar geleden zit ons land op schema bij het terugdringen van broeikasgassen en inzake hernieuwbare energiebronnen. Zo bedroeg in 2011 het aandeel hernieuwbare energie in het finale verbruik 5,1 procent. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de 1,9 procent in 2004. De beleidsdoelstelling is tegen 2020 een aandeel van 13 procent te halen, wat het Planbureau mogelijk acht. Achterop hinken we als het gaat over de aanpak van de luchtkwaliteit. In 2011 bedroeg de uitstoot van stikstofoxiden 210 kiloton, meer dan vooropgesteld. Ook de vermindering van vleesconsumptie gaat traag. En terwijl er tussen 1992 en 2009 almaar minder vroegtijdige schoolverlaters waren, is die evolutie in 2010 en 2011 gekeerd. En ook de overheidsschuld steeg weer sinds 2007. Al helemaal ver verwijderd van de doelstellingen zit ons land inzake armoede, (jeugd)werkloosheid, obesitas bij volwassenen en de bescherming en het in stand houden van de populatie weidevogels. De situatie is zelfs minder rooskleurig dan twintig jaar geleden. Zo is het aantal personen met een armoederisico gestegen van 2,257 miljoen in 2004 tot 2,271 miljoen in 2011. Twee weken geleden keurde de federale regering een hernieuwde langetermijnbeleidsvisie goed met 55 doelstellingen tegen 2050, wat het Planbureau "verwelkomt". (Belga)

Onze partners