Roodboek over pensioenen

10/05/10 om 14:09 - Bijgewerkt om 14:09

Ivan Van de Cloot en Jean Hindriks van de denktank Itinera schreven een boek over de hervorming van het pensioensysteem.

'Mensen willen vooral zekerheid over hun pensioen', zeggen Ivan Van de Cloot en Jean Hindriks van de denktank Itinera. Ze schreven een 'roodboek' over de hervorming van het pensioensysteem.

Door het ontslag van de regering-Leterme II wordt het groenboek van aftredend minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) niet meer omgezet in een witboek om het pensioensysteem te wapenen voor de toekomst.

Omdat die uitdaging blijft, maakten de economen Ivan Van de Cloot en Jean Hindriks van de denktank Itinera een roodboek voor de financiële en sociale houdbaarheid van de pensioenen. Rood, om de urgentie te benadrukken.

U wijst op een belangrijke systeemfout: de band tussen de sociale bijdragen en het pensioen is verbroken.
Ivan Van de Cloot: Vandaag ligt het grootste gewicht in het systeem nog altijd bij het wettelijk pensioen. Maar door de toepassing van een loonplafond bij de berekening ervan is de maximumuitkering in de privésector ongeveer 1700 euro per maand.

Dat is een miskenning van het doel van het pensioensysteem: mensen die actief zijn, leveren een deel van hun koopkracht in voor het behoud van hun levensstandaard na hun pensionering.

Itinera sluit zich aan bij de algemene consensus dat er langer moet worden gewerkt.
Jean Hindriks: Van nu tot in 2040 komen er 1,15 miljoen gepensioneerden bij en daalt het aantal mensen op actieve leeftijd met bijna een half miljoen. Er zal een groeiend tekort aan arbeidskrachten zijn, met als gevolg ook een oorlog om talent.

Die oorlog dreigt ons land te verliezen als meer werken niet wordt omgezet in meer pensioen. Ook moeten we absoluut stoppen met mensen voor hun 60e te laten vertrekken.

Ook Itinera dringt aan op een veralgemening van aanvullende pensioenakkoorden. Maar veel werknemers zetten daarmee slechts een bescheiden kapitaal opzij.
Van de Cloot: Het belangrijkste is dat iedereen zo vroeg mogelijk en volgens de eigen mogelijkheden een aanvullend pensioen opbouwt. Voorts is de vraag aan de orde hoe de overheid middelen inzet om dit aan te moedigen.

Nu gebeurt dat met een belastingaftrek: hoe meer iemand aanvullend spaart, hoe gunstiger de aftrek. Dat is vooral in het voordeel van de hogere inkomens. Dan kun je beter een belastingkrediet toekennen, want dat is ook interessant voor lagere inkomens.

Patrick Martens

info: www.itinerainstitute.org/nl

Lees meer over:

Onze partners