Romain Hissel naar correctionele rechtbank verwezen

26/03/12 om 12:05 - Bijgewerkt om 12:05

(Belga) De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Luik heeft Romain Hissel naar de correctionele rechtbank verwezen. De KI ging niet in op de vraag van het openbaar ministerie om hem onder de zogenaamde wet tot bescherming van de maatschappij te laten vallen, wat de internering betekent. Hissel, die in hechtenis is, zal binnenkort voor de strafrechter verschijnen.

Romain Hissel werd op 16 juni 2011 gearresteerd, na zijn vertrek uit het psychiatrisch centrum Petit Bourgogne, waar hij zich op vrijwillige basis had laten opnemen. Hij had bedreigingen geuit en gepoogd carjackings te plegen. In december 2011 werd hij in de gevangenis van Lantin opgesloten nadat hij zonder toestemming van het gerecht en de medische staf uit de verzorgingsinstelling van Lierneux was vertrokken. Het parket eiste de internering van Hissel. Dat is mogelijk in het kader van de wet tot bescherming van de maatschappij. Maar de KI besliste dat de vraag tot internering ten gronde zal behandeld worden tijdens een zitting voor de Luikse correctionele rechtbank. Dat hadden ook Hissels advocaten gevraagd: zij betwisten de expertenrapporten. Volgens de advocaten Wilmotte en Gilissen moet die zitting binnen de maand volgend omdat Romain Hissel momenteel in hechtenis zit. (MVL)

Onze partners