Rik Van Cauwelaert: 'Controleer de partijkassen het hele jaar door, niet enkel in kiestijden'

10/08/12 om 11:37 - Bijgewerkt om 11:37

Knack-directeur Rik Van Cauwelaert over het vacuüm in de wetgeving over internetcampagnes in de sperperiode: 'Het enige middel tegen ontsporing van verkiezingsuitgaven, is controle. Het hele jaar door.'

Rik Van Cauwelaert: 'Controleer de partijkassen het hele jaar door, niet enkel in kiestijden'

© Belga

Wat is de relevantie van een sperperiode?
Rik Van Cauwelaert: De sperperiode was aanvankelijk bedoeld als bescherming van de kandidaten die minder bekend zijn of over minder middelen beschikken. Voor federale verkiezingen mag in die sperperiode geen reclame worden gemaakt. Punt. Bijgevolg ook niet op het internet. Voor lokale verkiezingen is de regelgeving kennelijk minder duidelijk en lijkt door de opkomst van de nieuwe en sociale media een vacuüm te bestaan.

Het is aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om zich uit te spreken. Maar bij de Raad lijkt men zich te houden aan de stelling 'wat niet verboden werd, is toegelaten'.

Hollen de mogelijkheden van het internet dergelijke regels uit? Rik Van Cauwelaert: Het gebruik van het internet in verkiezingscampagnes blijft hier nogal beperkt. Al zal men het nut van de nieuwe media, zeker in de lokale politiek, niet onderschatten. Want geen beter middelen om snel wat stemming te maken dan Twitter en Facebook.

Toch valt het gebruik van de nieuwe media en zeker van de sociale media moeilijk in regels te vatten. Kan men een kandidaat verbieden gebruik te maken van zijn Facebookpagina of van zijn Twitteraccount om zich tot vrienden en medestanders te richten? Want dan kom je al gauw in conflict met de vrijheid van meningsuiting.

Het enige doeltreffende middel om de politieke marketing en de ontsporingen van de verkiezingsuitgaven binnen de perken te houden, is een voortdurende controle op de fondsen en uitgaven van kandidaten en partijen. En dat niet alleen tijdens de maanden die aan de verkiezingen voorafgaan, maar het hele jaar door.

Onlangs nog werd op Twitter herinnerd aan een uittreksel van het VRT-programma 'Koppen' met Jo Lernout (van Lernout & Hauspie), die kwam vertellen over een fundraisingdiner waar de deelnemers - onder wie hijzelf - 200.000 tot 1 miljoen frank moesten betalen om met de toenmalige minister Patrick Dewael (Open VLD) te mogen aanschuiven. Die fundraisingdiners vinden nog altijd plaats en worden nooit gecontroleerd.

Moeten politieke campagnes wel gelimiteerd worden? Is de kiezer niet gebaat bij veel informatie? Rik Van Cauwelaert: De kiezer krijgt geen informatie. Wat de kandidaten en partijen doen is - zoals marketeers weten - hun naambekendheid, hun merkreclame ondersteunen. Daarom zijn die optredens op televisie zo belangrijk. De enige relevante informatie die de kiezer aanbelangt, is het programma van de kandidaat. Maar die programma's zijn vandaag zo hol en nietszeggend dat ze perfect inwisselbaar zijn geworden. (SD)

Lees meer over:

Onze partners