Richtlijn terugkeerbeleid: dossier vordert "met rasse schreden"

29/09/11 om 15:39 - Bijgewerkt om 15:39

(Belga) Het dossier rond de omzetting van de Europese richtlijn voor de terugkeer van illegale migranten "vordert met rasse schreden". Dat laat het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet weten in een reactie op de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft België samen met zeven andere EU-lidstaten op de vingers getikt omdat ze betrokken richtlijn niet tijdig hebben omgezet in nationale wetgeving. De bepalingen moesten tegen 24 december vorig jaar zijn omgezet, maar België en zeven andere lidstaten zijn nog niet klaar met hun huiswerk. België heeft twee maanden tijd om de Commissie een bevredigend antwoord te verstrekken. Zo niet kan het dagelijks bestuur van de Europese Unie naar het Europese Hof van Justitie trekken en financiële sancties voor ons land vragen. De vertraging in België zou toe te schrijven zijn aan het ontbreken van een regering met volheid van bevoegdheden. Zo had men eerst had men gehoopt dat er tegen de deadline van 24 december 2010 een volwaardige regering zou zijn, maar toen bleek dat de regering voor langere tijd in lopende zaken zou blijven, heeft staatssecretaris Wathelet de zaak in handen genomen. En volgens het kabinet van de cdH-staatssecretaris zou het dossier sindsdien "met rasse schreden vorderen". De wetteksten zijn al in eerste lezing goedgekeurd door de federale ministerraad en de Raad van State heeft al een advies geleverd. Nu moeten de teksten voor een tweede lezing naar de ministerraad. Nadien kunnen ze snel worden ingediend in het parlement. (JDH)

Onze partners