Reynders: "Voor Vlaanderen is een evenwicht misschien genoeg"

03/03/13 om 13:25 - Bijgewerkt om 13:25

(Belga) Didier Reynders vraagt niet dat de gewesten "een betaling" doen aan het federale niveau om de begrotingscijfers te doen kloppen, maar vraagt enkel een inspanning, "zoals die ook in het regeerakkoord staat". Dat verduidelijkte de MR-vicpremier en minister van Buitenlandse Zaken zondag nog eens in De Zevende Dag. "Voor Vlaanderen is het misschien genoeg om een evenwicht te bereiken", zei hij.

Het pleidooi van Reynders voor meer inspanningen van de gewesten stootte zaterdag al op een onderkoelde reactie van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). "Zo'n doorzichtig politiek spelletje dat het betreurenswaardig is", luidde het. Reynders legde zondag uit dat hij met zijn voorstel niet meer dan de uitvoering van het federale regeerakkoord beoogt. "Daarin wordt een forse inspanning van de gewesten gevraagd, zowel in 2012, 2013 als 2014. En dat op twee punten: de financiering van de geüsurpeerde bevoegdheden, die wij schrappen op federaal vlak, en een gewestelijke solidariteitsbijdrage voor de ambtenarenpensioenen." Kris Peeters kan volgens Reynders moeilijk anders daar dan gevolg aan geven, want "hij heeft met CD&V toch zijn goedkeuring gegeven aan het regeerakkoord?", vroeg hij retorisch. Maar de Vlaamse bijdrage aan het federale budget, verduidelijkte Reynders wel, kan een eenvoudige begroting in evenwicht zijn. Het afbouwen van de tekorten zal vooral voor Brussel en Wallonië een inspanning vergen. Voor de Vlaamse regering zou het voorstel van Reynders in dat geval niet veel veranderen. Ze plant reeds haar begroting 2013 in evenwicht af te sluiten. In 2012 werd een overschot geboekt. Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V), ook in de studio, zei dat er wat hem betreft geen sprake van kan zijn dat de gewesten "de arm wordt omgewrongen". Hij pleit voor samenwerking. Overigens start de komende dagen de volgende begrotingscontrole. Om het federale tekort in te perken tot 2,15 procent van het bbp, zoals met de EU is afgesproken, is het volgens Vanackere best mogelijk dat er voor wat de federale overheid betreft "iets meer dan 2 miljard euro" gevonden moet worden. (KAV)

Onze partners