Reynders ondertekent akkoord over schuldaflossing met Cuba

31/05/16 om 01:41 - Bijgewerkt om 01:41

Bron: Belga

(Belga) Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft maandag in Havana een akkoord ondertekend met vicepresident Ricardo Cabrisas Ruiz over de schuldaflossing. Dat akkoord houdt in dat Cuba 76 miljoen euro aan handelsschuld en 3 miljoen euro staatsleningen over een periode van achttien jaar zal terugbetalen, maar dat de zowat 240 miljoen euro verwijlinteresten vervallen.

Op de eerste dag van zijn driedaags werkbezoek aan het Caribische eiland legde minister Reynders een reeks politieke contacten. Wat regelmatig terugkwam, is dat België één van de zeldzame landen is die nooit de samenwerking met Cuba hebben stopgezet, ook niet toen de Europese Unie haar houding verstrengde. Er is overigens sprake van een nieuw Europees akkoord dat die strakke positie opnieuw moet doen ontdooien. Wat de mensenrechten betreft, merkt Reynders op dat er in Cuba zelf een debat leeft over de afschaffing van de doodstraf. Die bestaat in theorie weliswaar nog steeds, maar in de feiten geldt er een moratorium. Een vraag die de minister naar voren schuift, slaat op het toegang verlenen tot gevangenissen voor het Rode Kruis of andere ngo's. Overigens verwacht Reynders dat snel een akkoord tussen België en Cuba kan worden afgerond om gevangenen van beide landen in eigen land hun straf te laten uitzitten. Al is het niet zo dat er momenteel Belgen in de Cubaanse gevangenissen zitten. Ook de Cubaanse gevangenen hun straf in eigen land laten uitzitten, zal de overbevolking in onze gevangenissen niet meteen drastisch terugschroeven, al onderstreept Reynders wel het belang van een wettelijk kader voor zo'n uitwisseling. Vragen over de mensenrechten werden overigens niet in één richting gesteld. Zo bleken de Cubanen niet blind voor de situatie van de vluchtelingen binnen Europa en op de Middellandse Zee. Veeleer in plaats van met het opgeheven vingertje lessen te geven, ziet Reynders dan ook meer heil in het delen van ervaringen - een positie die hij eerder ook al innam wanneer het thema rond de mensenrechten bij een buitenlands werkbezoek ter sprake kwam. Wat minister Reynders in de loop van de dag tweemaal te horen kreeg, is dat de Cubaanse autoriteiten meer willen streven naar een autonomer beheer van de ondernemingen. Niet dat ze hun politiek systeem fundamenteel willen wijzigen, maar wel de mentaliteit rond de ondernemingen, waarbij in dat autonomer beheer ook op zoek zou worden gegaan naar lokale en internationale private investeerders. (Belga)

Onze partners