Relatief tekort aan lijken voor onderzoek

14/07/12 om 20:55 - Bijgewerkt om 20:55

(Belga) In tegenstelling tot in Nederland, geldt er in België absoluut geen aannamestop voor lijken bij anatomische instituten. Voor onderwijs wordt aan de behoefte voldaan, voor onderzoek is er een relatief tekort, zo is vernomen van professor Katharina D'Herde, afdelingshoofd Anatomie en Embryologie van de vakgroep Medische Basiswetenschappen (UGent).

In Nederland is het aanbod van lichamen voor de wetenschap en het onderwijs de afgelopen jaren zo sterk gegroeid, dat bij vrijwel alle anatomische instituten voorlopig een aannamestop geldt. "In België zitten we absoluut niet met een teveel aan lijken voor het onderwijs of de wetenschap, er is zelfs een relatief tekort. Dat komt omdat we zowel lichamen nodig hebben voor het basis medisch onderwijs, maar ook steeds meer voor wetenschappelijk onderzoek en heelkundige trainingen voor chirurgen. De prioriteit gaat altijd naar het onderwijsaspect, wat overschiet zetten we in voor heelkundige trainingen." Een uitwisseling van lijken tussen instellingen of landen gebeurt niet. "Mensen maken een testament op waarin staat aan welke universiteit hun lichaam wordt afgestaan. In zeldzame gevallen gebeurt het dat kinderen het lichaam van hun ouders schenken, om de wens van de overledene te eerbiedigen als die dat niet neerschreef. Maar dat kan maar mits akkoord van alle kinderen." Volgens D'Herde voorzien alle Belgische instellingen die lijken gebruiken voor onderwijs of onderzoek momenteel in hun eigen behoefte. (DTM)

Onze partners