Rekenhof wijst op tekortkomingen bij financieel beheer diplomatieke posten

15/03/12 om 11:26 - Bijgewerkt om 11:26

(Belga) Er is een gebrek aan transparantie in het financieel beheer van de ongeveer 140 Belgische diplomatieke en consulaire posten. Dat blijkt uit een verslag van het Rekenhof, waarin de interne controle op dat financieel beheer tegen het licht wordt gehouden. Het merkt op dat de administratie al belangrijke inspanningen heeft geleverd, maar wijst niettemin nog op een rist tekortkomingen.

Zo stelt het Rekenhof vast dat met de werkingsmiddelen van de posten verrichtingen worden betaald die niet kunnen worden beschouwd als werkingsuitgaven. Bovendien worden hun uitgaven aangerekend op diverse begrotingskredieten, die ook voor andere uitgaven van het centrale bestuur dienen. "Door die ondoorzichtigheid kunnen de werkelijke kosten van de werking van de diplomatieke posten slechts bij benadering worden geraamd", luidt het. Een ander punt is dat de Postinspectie, een van de internecontroleactoren die vooral uit diplomaten bestaat, geen onafhankelijk controleorgaan is. Ook bij de subsidies aan lokale organisaties mankt het bij de interne controle. Het kan volgens het Rekenhof niet worden gegarandeerd dat de organisaties de subsidies gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Het is voor het Rekenhof ook niet duidelijk of de uitbesteding van de ontvangsten van de gelden voor visumaanvragen, zoals dat in sommige landen gebeurt, wel doelmatig is en of de concurrentie er altijd bij heeft gespeeld. De praktijk leidt overigens niet altijd tot minder visumpersoneel. Opmerkelijk is dat sommige posten door informaticaproblemen onvoldoende kunnen garanderen of de ontvangsten van het privébedrijf correct worden berekend en doorgestort. (KME)

Onze partners