Rekenhof neemt wervings- en selectiebeleid De Lijn op de korrel

22/02/13 om 18:12 - Bijgewerkt om 18:12

(Belga) Het Rekenhof heeft kritiek op het wervings- en selectiebeleid van vervoersmaatschappij De Lijn. Zo respecteert De Lijn de wettelijke voorwaarden voor de inzet van uitzendkrachten niet. Daarnaast heeft het Rekenof ook een probleem met het feit dat De Lijn interne en externe kandidaten voor een openstaande functie niet gelijk behandelt. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits sluit zich aan bij de conclusies van het rapport en De Lijn zegt dat het invulling zal geven aan de aanbevelingen.

Het Rekenhof nam het wervings- en selectiebeleid van De Lijn onder de loep. De conclusies van het Rekenhof zijn niet altijd even mals. Zo noemt het hof het aanwervingsbeleid van De Lijn onvoldoende "uniform". "De regionale entiteiten wijken af van de regels en interne afspraken en werken met eigen regels. De centrale directie personeel oefent daar onvoldoende toezicht op uit", klinkt het. Zo verschilt de selectie voor een zelfde functie "sterk van entiteit tot entiteit". Volgens het Rekenhof behandelt De Lijn interne en externe kandidaten voor een functie ook niet op een gelijke manier. Zo is er een voorrangsregel voor personeelsleden van de eigen entiteit. "Dat is moeilijk te rijmen met het gelijkheidsbeginsel", luidt het. Nog volgens het Rekenhof worden vacatures soms te beperkt bekendgemaakt, vertonen arbeidsovereenkomsten "slordigheden" en wordt er al eens afgeweken van de diplomavereisten. Een van de meest opvallende punten van kritiek betreft de inzet van uitzendarbeid. Terwijl uitzendarbeid eigenlijk dient voor het tijdelijk invullen van duidelijk afgebakend werk, gebruikt De Lijn uitzendarbeid als "een volwaardig rekruteringskanaal voor de invulling van technische en bediendefuncties". "Uitzendkrachten werken dan ook soms een lange, ononderbroken periode in dezelfde periode voor De Lijn, soms zelfs meer dan twee jaar". Het Rekenhof vindt ook dat de minister en De Lijn de diversiteitsstreefcijfers van de Vlaamse overheid in de beheersovereenkomst moet opnemen. De Lijn doet volgens het hof wel inspanningen om die streefcijfers te halen. Zo haalde De Lijn eind 2011 al de norm voor de tewerkstelling van allochtonen (4 procent tegen 2015) maar het aantrekken van vrouwelijke chauffeurs en personen met een arbeidshandicap blijft om verschillende redenen moeilijk. (DRM)

Onze partners