Rekenhof kritisch voor onderhoud Waalse wegen en snelwegen

31/01/13 om 12:16 - Bijgewerkt om 12:16

(Belga) Het Rekenhof heeft heel wat kritiek op de manier waarop Wallonië de kwaliteit van de herstellingswerken aan zijn wegennet controleert. Plannen worden niet nageleefd, onzekere financiering en vertragingen bedreigen de uitvoering van het nieuwe wegenplan en met fouten die men toch vindt, wordt te weinig gedaan.

Het Rekenhof focuste zijn doorlichting op de uitvoering van het masterplan om het Waalse wegen- en snelwegennet weer in goede staat te brengen. Het plan voorzag eerst 734,1 miljoen euro voor 575 werven, wat in 2011 werd teruggeschroefd tot nog 500 miljoen voor 322 werven. Volgens het Rekenhof toont het plan vooreerst een gebrek aan sturing en coördinatie tussen de diensten om te bepalen waar herstellingen nodig zijn en om werken te plannen. Omdat er ook geen historiek van de bouw- en onderhoudswerken bestaat, is het onmogelijk om vroegere werken te traceren. Bovendien wordt de opgestelde planning niet gerespecteerd, onder meer voor wat betreft de volgorde van prioriteiten. Doordat de financieringsmodaliteiten nog niet vast staan, bestaat ook het risico dat de doelstellingen niet behaald worden. En de voorwaarde gekoppeld aan een Europese lening over het wegen van te zwaar beladen vrachtwagens, wordt momenteel niet gerespecteerd. Het Rekenhof stelt zich voorts vragen bij de duurzaamheid van de werken, aangezien er slechts weinig vooraf gecontroleerd wordt. De residuele draagkracht van de rijweg wordt bijvoorbeeld zelden onderzocht. En zelfs al vindt men onregelmatigheden, dan gebeurt daar weinig mee. In 30 procent van de gevallen komt er helemaal geen pv of opvolging, terwijl 42,7 procent zonder gevolg geklasseerd wordt. Amper 7,3 procent van de gevallen volgt er een bijsturing om de vastgestelde tekortkoming te herstellen, aldus nog het Rekenhof. (HERWIG VERGULT)

Onze partners