Rekenhof: "Kansspelwet is onvolledig"

30/05/13 om 16:20 - Bijgewerkt om 16:20

(Belga) De kansspelwet is op belangrijke punten zeer onvolledig uitgevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek naar de werking van de commissie door het Rekenhof. Dat de wet onvolledig is, dreigt de legitimiteit van de beslissingen van de commissie in gevaar te brengen, zegt die.

Het Rekenhof startte in 2012 op vraag van de Kamer een onderzoek naar de commissie. Aanleiding waren klachten en persberichten over vermeende onregelmatigheden. Donderdag stelde het Rekenhof zijn conclusies voor, en die zijn niet onverdeeld positief: een aantal wetsbepalingen zijn zeer onvolledig uitgevoerd, luidt het. Het Rekenhof haalt verschillende voorbeelden aan. Zo heeft de commissie al meer dan een jaar een waarnemend voorzitter. "Dat dreigt de legitimiteit van de beslissingen van de commissie in gevaar te brengen." Voorts zijn de regels voor organisatie van de werking van de commissie nog niet uitgevoerd. Ook op het vlak van onder meer vergunningen zorgt het uitblijven van een aantal koninklijke besluiten voor rechtsonzekerheid. De mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete blijft bovendien dode letter. Dat de regering daarnaast in de begroting beknibbelt op het budget, beschouwt de Kansspelcommissie als een hypotheek op haar werking. De regering moet de kansspelwet volledig uitvoeren, luidt het dan ook in de aanbevelingen. De minister van Justitie, Annemie Turtelboom, antwoordde al op het ontwerpverslag en legt er in het antwoord meermaals de nadruk op "dat de uitvoering van de kansspelwet zijn gewone verloop kent." (Belga)

Onze partners