Rekenhof kan geen "sluitend overzicht" maken van uitvoering Vlaamse begroting 2015

04/11/16 om 15:26 - Bijgewerkt om 15:29

Bron: Belga

(Belga) "Noch de algemene toelichtingen bij de begrotingen, noch de programmatoelichtingen bij de beleidsdomeinen hebben de begrotingsmaatregelen 2015 concreet en transparant voorgesteld. De algemene toelichtingen somden de beoogde maatregelen op zeer algemene wijze op", zo luidt de eerste zin van de algemene conclusies van het verslag van het Rekenhof over de "uitvoering van de besparings- en begrotingsmaatregelen 2015" aan het Vlaams Parlement. Het hof kan naar eigen zeggen dan ook geen sluitend overzicht opmaken van de begrotingsmaatregelen.

"Bij gebrek aan gestructureerde opvolgingsinformatie en financiële verantwoording over de begrotingsmaatregelen bij de rekeningaflegging, is het onmogelijk een sluitend antwoord te geven op de vraag in welke mate de maatregelen ook effectief zijn gerealiseerd", vervolgt het Rekenhof. Het Hof stelt wel dat de Vlaamse overheid de onderliggende doelstelling van de begrotingsmaatregelen realiseerde: een verbetering van het vorderingensaldo. Zij sloot het begrotingsjaar 2015 af met een effectief vorderingentekort van 296 miljoen euro, in plaats van het geraamde tekort van 548 miljoen euro. Het Rekenhof beveelt de Vlaamse regering aan maatregelen te treffen "opdat de informatie over begrote en gerealiseerde besparingen voldoende controleerbaar is voor het Rekenhof en het Vlaams Parlement". Voorts stelt het Hof voor bij zijn onderzoek van de begroting 2016 erover te waken dat de programmatoelichtingen per beleidsdomein de gegevens voor dat domein uit de algemene toelichting hernemen en in een tabel verder detailleren, verwijzend naar de toepasselijke begrotingsartikelen. Bij de programmatoelichting bij een dotatie aan een instelling uit de consolidatiekring van de Vlaamse overheid, dient die toelichting bovendien expliciet de relatie te leggen met de begroting van de betrokken instelling. (Belga)

Onze partners