Rekenhof - Financieel beheer vastgoedpark sociale zekerheid ondermaats gestuurd

12/02/13 om 12:03 - Bijgewerkt om 12:03

(Belga) Het financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) wordt onvoldoende gestuurd. Dat besluit het Rekenhof uit een onderzoek naar de kennis, de waardering en het beheer van het vastgoed van negen dergelijke instellingen, waaronder het Riziv, de RVA, de RSZ en de RVP.

Doel van de audit was algemene lessen te trekken voor het financieel beheer van het vastgoedparkt van de instellingen. Het Rekenhof stelt vast dat de kennis over het vastgoed "fragmentarisch" is en dat er "niet altijd een historiek is van de vastgoedtransacties, onder meer wegens de inventarisatieprocedures en -instrumenten die de OISZ hanteren".Voorts geven de financiële staten momenteel geen getrouw beeld van de waarde van het patrimonium. Bovendien is het vastgoed mettertijd uit gedwongen keuzes gegroeid en blijven de beschikbare middelen onderbenut, aldus nog het Rekenhof.Het beveelt aan te verduidelijken wat het doel is van de vastgoedfunctie binnen de OISZ, het beheer van het vastgoed op te volgen en de vernieuwing ervan te optimaliseren.De minister en staatssecretaris bevoegd voor Sociale Zaken wijzen op een tekst die de toezichthoudende kabinetten hebben voorgelegd en die het college van de OISZ heeft goedgekeurd. Die bepaalt dat tegen eind maart een kadaster van het vastgoed zal worden opgesteld en dat vanaf april elke aanvraag voor het huren, kopen, verhuren, verkopen of renoveren van gebouwen vooraf groen licht moet krijgen van het college. (DLA)

Onze partners