Reisbureaudecreet wordt grondig bijgestuurd

24/04/12 om 17:58 - Bijgewerkt om 17:58

(Belga) Het reisbureaudecreet blijven handhaven zoals het vandaag op papier staat is geen optie. Dat verklaarde Vlaamse minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) dinsdag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

In de commissie werd dinsdag het evaluatierapport van het Departement internationaal Vlaanderen voorgesteld. Het Departement stelt daarin vast dat er ernstige problemen bestaan met het huidige reisbureaudecreet, vooral nadat seniorenvereniging OKRA een verbod kreeg opgelegd om nog langer reizen te organiseren. Het decreet legt een vergunningsplicht op aan alle reisorganisatoren. Dat heeft volgens het rapport alleszins geleid tot een betere bescherming van de consument. "De gemiddelde toerist is nu beter beschermd tegen schade, overmacht of een faillissement van de organisator", zei Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen. Het aantal klachten voor de Geschillencommissie daalde van 258 in 2006 tot 142 in 2010, al is Verlaeckt voorzichtig in het leggen van een causaal verband met het decreet. Een groot probleem blijft echter de uitbreiding van de vergunningsplicht naar alle organisatoren, en dus ook socio-culturele verenigingen als OKRA. Het evaluatierapport raadt aan het decreet op zijn minst bij te sturen, maar zelfs het schrappen van de hele tekst wordt niet uitgesloten. "Er wordt aanbevolen dat de opheffing van het decreet als beleidsalternatief wordt overwogen", is letterlijk te lezen in de conclusie. Geert Bourgeois wil het rapport eerst bespreken in de ministerraad alvorens beleidsuitspraken te doen. "Maar het decreet in zijn geheel handhaven is geen optie", verzekerde hij. (KWO)

Onze partners