Registratie van uitvaartcontract in bevolkingsregisters wordt wellicht mogelijk

23/01/13 om 12:42 - Bijgewerkt om 12:42

(Belga) Het wordt in Vlaanderen wellicht mogelijk om uitvaartcontracten te laten registreren in de bevolkingsregisters. Die registratie moet het mogelijk maken om meer wilsbeschikkingen, met name van alleenstaanden, te laten uitvoeren. Vlaams Parlementslid Veli Yüksel nam daarvoor het initiatief via een voorstel van decreet dat goedgekeurd is in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement.

Steeds meer mensen laten hun wilsbeschikking vastleggen in een uitvaartcontract. Zo'n contract regelt de laatste wilsbeschikking van een persoon en legt onder meer vast of mensen willen begraven of gecremeerd worden, wat er na de eventuele crematie met de as moet gebeuren, hoe de uitvaartplechtigheid er moet uitzien en in welke gemeente men wil worden begraven."Veel alleenstaande ouderen die een uitvaartcontract hebben afgesloten, vrezen echter dat dit contract na hun dood niet zal worden uitgevoerd, onder meer bij gebrek aan nabestaanden", zo zegt Veli Yüksel.De CD&V'er wil het daarom mogelijk maken uitvaartcontracten te laten registreren in de bevolkingsregisters. Op die manier zou de ambtenaar van de burgerlijke stand bij een overlijden meteen kunnen wijzen op het bestaan van een uitvaartcontract. Maar de Vlaamse regelgeving voorziet die mogelijkheid niet, de Waalse en Brusselse wel."Met dit voorstel van decreet wordt een lacune in de wetgeving weggewerkt. De mogelijkheid om uitvaartcontracten te laten registreren zal ertoe bijdragen dat meer laatste wilsbeschikkingen worden uitgevoerd zoals de overledene het wenste", aldus Yüksel. Hij hoopt alvast dat de verdere goedkeuring van het voorstel vlot zal verlopen. (DLA)

Onze partners