Regering voert strijd tegen sociale fraude in bouwsector op

14/10/11 om 19:24 - Bijgewerkt om 19:24

(Belga) De ministerraad heeft een aantal maatregelen goedgekeurd om de strijd tegen de sociale fraude in de bouwsector op te drijven. Het gaat daarbij om de invoering van een aanwezigheidsregistratie voor grote werven, de invoering van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor het uitbetalen van minimumlonen en de strijd tegen deloyale concurrentie, melden minister van Werk Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies.

Cijfers van de sociale inspectiediensten tonen aan dat de bouw een fraudegevoelige sector is. Vakbonden en werkgevers bereikten eind juni een princiepsakkoord over het opvoeren van de strijd tegen fraude. De voorbije maanden werkte de ontslagnemende regering het akkoord concreet verder uit. Na het kernkabinet woensdag keurde de ministerraad vrijdag de teksten goed. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het princiepsakkoord is dat de afwezigheidsregistratie werd vervangen door een aanwezigheidsregistratie. Die geldt voor werven waar minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens aan de slag zijn. De minimale oppervlakte moet nog in een kb worden verduidelijkt. Elke werknemer en zelfstandige die zo'n werf betreedt, zal zich elektronisch moeten registreren. Voorts wordt een aannemer aansprakelijk voor zijn onmiddellijke onderaannemer wat het correct naleven van het minimumloon betreft. Elke medecontractant moet controleren of zijn onderaannemer, met wie hij een overeenkomst heeft gesloten, wel degelijk het minimumloon aan zijn werknemers uitbetaalt. Indien hij vaststelt dat dit niet gebeurt, moet hij de arbeidsinspectie daarvan op de hoogte brengen. Het akkoord maakt ook de fiscale voordelen en premies die een particulier krijgt voor werken aan vastgoed afhankelijk van een verklaring op eer van de aannemer. Met die verklaring geeft de aannemer aan dat hij op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst geen sociale of fiscale schulden heeft. (KAV)

Onze partners