Regering Venezuela roept "economische noodtoestand" uit

15/01/16 om 20:55 - Bijgewerkt om 20:55

Bron: Belga

(Belga) De regering van Venezuela heeft, geconfronteerd met kelderende olieprijzen en een hoge inflatie, voor een periode van zestig dagen de economische noodtoestand uitgeroepen. Het vrijdag door de socialistische regering van Nicolas Maduro gepubliceerde decreet hieromtrent garandeert voor die periode dat niet geknabbeld wordt aaan sociale verworvenheden inzake onderwijs, gezondheid en wonen. Ook de toegang tot voedsel en medicijnen moet verzekerd blijven.

In het nieuwe parlement heeft de oppositie een tweederdemeerderheid. Die wil van de gelegenheid gebruik maken om de verwezenlijkingen van het 'Chavisme' terug te draaien. Omdat de socialisten drie mandaten van oppositieleden aanvechten en daarin gesteund worden door het Hoogste Gerechtshof, dreigt een toename van het conflict tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. De oppositie van conservatieven, liberalen, sociaaldemocraten en autochtone partijen heeft één gemeenschappelijk doel: de regering-Maduro ten val brengen. Zolang de zaak van de drie parlementszitjes niet definitief opgeklaard is, kan de alliantie Mesa de la Unidad Democratica (MUD) dat niet. (Belga)

Onze partners