Regering-Michel bereikt akkoord over begrotingen en taxshift: de opvallendste maatregelen

23/07/15 om 07:01 - Bijgewerkt om 13:34

De kogel is door de kerk: de federale regering heeft een akkoord bereikt over de begrotingen voor dit en volgend jaar én over de taxshift. Hieronder de opvallendste maatregelen op een rij.

Regering-Michel bereikt akkoord over begrotingen en taxshift: de opvallendste maatregelen

Charles Michel © Belga Image

Omstreeks 6 uur vanochtend kwam er witte rook uit Hertoginnedal en had de ploeg van premier Charles Michel een akkoord bereikt. Op kruissnelheid in 2018 is volgens regeringskringen 7,2 miljard euro met de taxshift gemoeid.

De regering zal meer uitleg geven over het akkoord op een persconferentie om 11.30 uur. Toch zijn enkele belangrijke maatregelen al bekend.

Compensatie

Opvallend is de verhoging van de btw op elektriciteit, terug naar 21 procent. De vorige regering-Di Rupo - waar de liberale partijen Open VLD en MR ook deel van uitmaakten - had die btw verlaagd tot 6 procent. Recente cijfers gaven echter aan dat de regeling aanleiding gaf door oneigenlijk gebruik en een gat in de begroting sloeg.

Ook de accijnzen op diesel, alcohol en tabak gaan omhoog en er komt een (vet)taks op ongezonde producten zoals softdrinks met te veel suiker. De bedenking is dat consumenten deze uitgaven zelf in de hand kunnen houden.

Daartegenover staat als compensatie volgens de onderhandelaars 100 euro extra koopkracht per maand vanaf 2016 voor lage en middeninkomens. De filosofie daarbij is dat werken verder wordt beloond.

De roerende voorheffing 'voor alles behalve het spaarboekje' stijgt van 25 procent naar 27.

Vermogens

Van een grote vermogenwinstbelasting, zoals vooral CD&V wilde, lijkt geen sprake, al zijn er wel enkele maatregelen rond vermogens en fiscaliteit. Zo is er de beruchte Kaaimantaks en is er ook sprake van een speculatietaks op meerwaarde uit aandelen.

Docent fiscaal recht Michel Maus merkte op Radio 1 echter op dat die laatste makkelijk te omzeilen is. 'De taks geldt enkel als de aandelen binnen de zes maanden na aankoop verkocht worden. Budgettair zal dit amper impact hebben'.

Bedrijven

Bedoeling is ook de volledige loonhandicap met de buurlanden weg te werken. Daaraan wordt ook 430 miljoen euro extra gekoppeld voor de economische ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen.

Delen

Dit is geen grote belastingverschuiving, men had veel verder kunnen gaan

Docent fiscaal recht Michel Maus

Op het vlak van de concurrentiekracht wordt onmiddellijk overgegaan naar een werkgeversbijdrage van 25 procent (in plaats van 33 procent). De onderhandelaars kwamen voor een half miljard aan investeringsaftrek overeen. Onderzoek en ontwikkeling wordt goedkoper, net als nacht- en ploegenarbeid.

'Verrassende keuzes'

Michel Maus

Michel Maus © BELGA

Maus, die eerder in Knack zei te vrezen dat de taxshift een muis zou baren, noemt dit geen grote belastingverschuiving en is van mening dat de regering veel verder had kunnen gaan. 'Wellicht was de politieke tegenstand te groot'. Hij verwijst naar enkele 'taboes' die overeind zijn gebleven, zoals 'de problematiek van de bedrijfswagens' en uitzonderingsregimes zoals voor dienstencheques. (lees ook: 'De ideale taxshift: vuistregels voor eerlijker en rechtvaardiger belastingen)

Verrassend noemt hij dat de regering, met onder andere de vettaks en de verhoging van de btw en accijnzen, ecologisch heeft gedacht.

Besparingen

Wat de begroting betreft, moesten de onderhandelaars zoals bekend op zoek naar 978 miljoen euro om de begroting dit jaar op het afgesproken traject richting evenwicht te houden. Voor volgend jaar becijferden de topambtenaren van het monitoringcomité dat 782 miljoen euro extra nodig is.

De begrotingssanering gebeurt volledig door besparingen, waarbij de globale fiscale druk verder wordt afgebouwd. Welke lastenverhogingen tegenover de maatregelen staat, moet later blijken. Te horen valt dat die deel uitmaken van een volledig pakket.

'Ook flat aan de kust is beroepskost'

Gezin bouwt zandkastelen aan de Vlaamse kust

Gezin bouwt zandkastelen aan de Vlaamse kust © BELGA

Vennootschappen mogen voortaan beroepskosten inbrengen die niets te maken hebben met hun activiteit. Dat stelt het Hof van Cassatie in een reeks ophefmakende arresten, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. Stel: u bent een dokter met een appartement aan de kust. Ideaal om tot rust te komen na een periode hard werken. Tot voor kort mocht u de kosten van die flat niet bij de fiscus inbrengen als beroepskosten, omdat het buitenverblijf niet gelinkt is aan de uitoefening van uw beroep. In vijf recente arresten heeft het Hof van Cassatie echter duidelijk gemaakt dat die kosten wél geaccepteerd moeten worden. De versoepeling laat ook toe dat vennootschappen buitenlandse obligaties kopen en verkopen, ook al maken ze daarbij miniem verlies. Door die verliezen moeten ze minder belastingen betalen, waardoor ze er toch nog bij winnen. Het Hof voegt er volgens de krant uitdrukkelijk aan toe dat het met deze arresten terugkomt op zijn vroegere rechtspraak. Fiscalisten noemen deze u-bocht 'zeer straf'. Dit heeft immers een impact op lopende zaken, maar ook op het verleden. In principe kunnen mensen nu de Belgische staat aanklagen omdat hij de eigen wetgeving in het verleden verkeerd interpreteerde. (Belga)

Onze partners