Regering lanceert federaal plan rond gender mainstreaming

06/07/12 om 17:42 - Bijgewerkt om 17:42

(Belga) De federale regering lanceert een plan rond gender mainstreaming dat moet voorkomen dat het beleid van de overheid ongelijkheden tussen mannen en vrouwen versterkt. De verschillende ministers en staatssecretarissen engageren zich om de genderdimensie bij veertig beleidsaspecten te integreren.

Gender mainstreaming is in ons land verplicht sinds 2007. Het principe houdt in dat alle stappen van het politiek proces rekening houden met de genderdimensie. Dat betekent dat de positieve of negatieve invloed van het genomen beleid op mannen en vrouwen meet. Ondanks tal van initiatieven, is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen echter nog niet bereikt. De collega's van bevoegd minister Joëlle Milquet hebben zich er nu toe verbonden de genderdimensie te integreren in veertig beleidsdomeinen. Die situeren zich binnen de luiken economische zaken, sociale zaken, opleiding en onderzoek, bestrijding van geweld tegen vrouwen, justitie, internationale zaken, veiligheid, human resources en bestuur. (KAV)

Onze partners