regering keurt sluitstuk voor uitgifte covered bonds goed

28/09/12 om 17:21 - Bijgewerkt om 17:21

(Belga) De ministerraad heeft vrijdag een koninklijk besluit goedgekeurd dat het sluitstuk vormt voor de uitgifte van covered bonds. Die gewaarborgde obligaties vormen een extra financieringskanaal voor financiële instellingen. Ze geven de obligatiehouder de garantie dat zijn schuldvordering zal worden terugbetaald.

Het parlement schaarde zich eerder al achter het wetsontwerp dat een wettelijk kader schepte voor de uitgifte van covered bonds. Het initiatief was een uitvloeisel van de financiële crisis, namelijk dat banken zich moeten kunnen financieren. België was het enige EU-land waar dergelijke obligaties nog niet waren ingevoerd. Banken moeten bepaalde activa, zoals vorderingen op hun eigen goede klanten, in een apart vermogen onderbrengen. Het nieuwe kb voorziet dat het bedrag van de dekkingswaarden die voor covered bonds mogen worden aangehouden, tot acht procent van de activa van de uitgevende kredietinstelling wordt beperkt. Volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) toont ons land zich daarmee behoudensgezind naar Europese maatstaven. Het initiatief gaat "gepaard met de verwachting van de regering dat de kredietinstellingen de middelen ook zullen gebruiken richting de reële economie", stelde Vanackere. (JDH)

Onze partners