Regering keurt oprichting Vlaams Klimaatfonds goed

27/04/12 om 16:12 - Bijgewerkt om 16:12

(Belga) De Vlaamse regering heeft vrijdag de oprichting van een eigen Vlaams Klimaatfonds goedgekeurd. Dat fonds moet volgens Vlaams milieuminister Joke Schauvliege de financiële basis vormen voor het toekomstige Vlaamse klimaatbeleid.

Vlaams minister Schauvliege wil dat Vlaanderen tegen 2020 30 procent minder schadelijke broeikasgassen uitstoot. Die verscherpte klimaatambitie kreeg recent de steun in het Vlaams Parlement. Maar om die doelstelling te halen, zijn maatregelen nodig en die kosten natuurlijk geld. Met de oprichting van het Vlaams Klimaatfonds is er nu een financiëel kader voor de uitvoering van het Vlaamse klimaatbeleid. Bedoeling is dat het Klimaatfonds gespijsd wordt met onder meer de opbrengsten uit de veiling van Europese emissierechten. De omvang van inkomsten in het fonds zal afhangen van de verdere onderhandelingen met de federale overheid en de andere gewesten. De Belgische opbrengsten uit de veiling van emissierechten moeten namelijk nog binnen België verdeeld worden. Volgens minister Schauvliege zal daar "op korte termijn" werk van gemaakt worden. Volgens Schauvliege zullen de middelen in eerste instantie ingezet worden voor 'interne' klimaatmaatregelen rond o.a. mobiliteit, industrie en landbouw. Die maatregelen zullen samengebundeld worden in het nieuwe Vlaamse Klimaatplan voor de periode 2013-2020. Daarnaast zullen de middelen uit het Klimaatfonds ook kunnen ingezet worden om emmissiekredieten in het buitenland aan te kopen, als dat nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen. Volgens Schauvliege is het daarbij wel de bedoeling dat de betrokken projecten "daadwerkelijk bijdragen tot een beter klimaat en leefmilieu". (OSN)

Onze partners