Regering keurt intrekking van afschaffing van aanvullend journalistenpensioen goed

23/04/12 om 17:39 - Bijgewerkt om 17:39

(Belga) De ministerraad heeft vrijdag het wetsontwerp goedgekeurd waarmee het eind vorige jaar afgeschafte aanvullende journalistenpensioen weer wordt ingevoerd. Het stelsel zal vanaf nu wel jaarlijks worden geëvalueerd en de regering krijgt een mandaat om aanpassingen te doen als het financieel uit evenwicht geraakt. Zo heeft minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne bevestigd.

Het wetsontwerp tot 'intrekking van de afschaffing' van het aanvullende journalistenpensioen is voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd en zal daarna door Kamercommissie Sociale Zaken besproken worden. Het aanvullende journalistenpensioen voor loontrekkende beroepsjournalisten komt neer op een pensioensupplement van een derde bovenop het gewone pensioen, dat weliswaar volledig door eigen middelen van de mediasector wordt gefinancierd. Werkgevers van beroepsjournalisten brengen een aanvullende sociale bijdrage van 2% op het brutoloon in, de beroepsjournalisten zelf betalen 1% van hun brutoloon als aanvullende pensioenbijdrage. Bij de pensioenhervormingen eind vorig jaar werd het systeem met een aantal andere bijzondere stelsels afgeschaft omdat deze verlieslatend zouden zijn. De journalistenvereniging AVBB kon de minister echter overtuigen dat dit niet voor het aanvullend journalistenpensioen het geval was, waarna de regering-Di Rupo besliste dat de financiering voortgezet moest worden, ondanks de formele afschaffing van het systeem eind 2011. Voor de toekomst komt er wel een monitoring. De Rijksdienst voor Pensioenen (RvP) krijgt de opdracht de evolutie van bijdragen en uitkeringen van het journalistenpensioen op de voet te volgen en er jaarlijks over te rapporteren aan de minister van Pensioenen. Als zo'n verslag wijst op een financieel onevenwicht, kan de regering, na advies van de RvP en in overleg met de sociale partners, aanpassingen doorvoeren aan het systeem. (KAV)

Onze partners