Regering gaat in lopende zaken, ministers fier op verwezenlijkingen

25/04/14 om 14:55 - Bijgewerkt om 14:55

De laatste vergadering van het kernkabinet en de ministerraad van deze legislatuur staat nog op de agenda. Nadien gaat de regering Di Rupo in lopende zaken en is het haar taak "op de winkel te passen". Al is dat begrip rekbaar, zo leerde de ervaring van de vorige regeringsvorming, die 541 dagen heeft aangesleept.

Regering gaat in lopende zaken, ministers fier op verwezenlijkingen

Elio Di Rupo gaf op de laatste ministerraad aan zijn ministers een mand met streekproducten. © Belga

Aan Vlaamse zijde is iedereen het er over eens dat zoiets niet voor herhaling vatbaar is. Johan Vande Lanotte wees erop dat ons land de crisis is doorgekomen zonder de sociale welvaart af te bouwen, maar dat er offers zijn gevraagd. "Het zou vreselijk, onverantwoord en zelfs crimineel zijn mochten we dat opnieuw laten verloren gaan", zei de SP.A-vicepremier. Zijn Open Vld-collega Alexander De Croo benadrukte ook dat ons land zich niet opnieuw zo'n tijdverlies kan permitteren, terwijl Pieter De Crem (CD&V) erop wees dat er geen tweederdemeerderheid nodig is, wegens geen staatshervorming. "Eén hypotheek is alvast gelicht", zei hij.

De drie vicepremiers zijn ook best wel fier op wat deze regering heeft gerealiseerd. Ze citeerden daarbij de staatshervorming, de sanering van de begroting en de aanpak van de asielcrisis en benadrukten dat de regering maar goed 2,5 jaar tijd heeft gehad. "Ik denk dat we in heel moeilijke omstandigheden toch een heel samenhangend verhaal hebben gebracht", vindt Vande Lanotte.

'De tanker is gekeerd'

Wat de volgende vijf jaar betreft, merkte De Croo op dat "de tanker is gekeerd. Nu moeten we er voor zorgen dat hij recht vooruit gaat". "We gaan naar de verkiezingen met de handen vrij", stelde De Crem. "In politiek is alles mogelijk en niets uitgesloten".

Aanleiding was het dossier van de vliegtuighinder boven Brussel. MR-vicepremier Didier Reynders nodigde staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) uit "zijn vergissingen" rond het tracé van de vliegroutes boven de hoofdstad "recht te zetten", waarbij Wathelet en cdH-vicepremier Joëlle Milquet hun liberale collega electoralisme verweten.

Het kernkabinet zette alvast het licht op groen voor een wetsontwerp met het oog op de oprichting van een orgaan dat de hinder moet controleren. Bedoeling is dat de bevoegde administratie de nodige voorbereidingen treft, zodat het nieuwe parlement de tekst snel kan goedkeuren. (Belga/TE)

Onze partners