Regering en religieuze leiders: 'Eén front vormen tegen haat en radicalisme'

14/01/15 om 18:35 - Bijgewerkt om 18:34

"We moeten allemaal één front vormen tegen de haat en het radicalisme." Die boodschap hebben de leiders van de erkende erediensten en vrijzinnigen samen met het federale kernkabinet de wereld in gestuurd.

Regering en religieuze leiders: 'Eén front vormen tegen haat en radicalisme'

Charles Michel met de religieuze leiders. © Belga

Precies een week na de bloedige aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs organiseerde premier Michel een bijeenkomst met de leiders van de verschillende erkende erediensten en vrijzinnigen in zijn ambtswoning. Het ging dan om de vertegenwoordigers van de katholieke, Israëlische, Anglicaanse, protestantse, orthodoxe en islamitische erediensten en de vrijzinnigheid. "We mogen niet in de val lopen die de terroristen voor ons hebben gespannen, want zij willen tweedracht zaaien onder de burgers", waarschuwden de regering en de religieuze leiders na afloop in een gezamenlijke oproep. "Samen willen we herinneren aan het respect voor de scheiding van kerk en staat, het belang vermeld in artikel 19 van de Grondwet betreffende de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Kortom, wij willen geen geterroriseerde maatschappij zijn."

De boodschap van de erediensten, vrijzinnigen en de regering was duidelijk: "we moeten onze gemeenschappelijke waarden verdedigen". "We veroordelen alle vormen van radicalisme, we nemen afstand van elk amalgaam en verwarring", klonk het. Respectvol en tolerant samenleven blijft het doel, opdat alle burgers "in alle rust hun overtuiging kunnen beleven en uitdrukken, binnen de grenzen van de wet".

De waarden van de Verlichting

Voor de verschillende religieuze leiders was ook duidelijk dat ze een reeks universele waarden delen, "de waarden van de Verlichting". Ze citeerden daarbij de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de gewetensvrijheid, de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het niet discrimineren. Een boodschap die de vertegenwoordigers van de zes erediensten en de vrijzinnigheid samen onderstreepten.

Concreet ging het om Echallaoui Salah en Noureddine Smaili (islamitische eredienst), André-Joseph Léonard en Tommy Scholtès (katholieke eredienst), Albert Guigui en Julien Klener (Israëlische eredienst), Jack Mc Donald (Anglicaanse eredienst), Steven Fuite en Geert Lorein (Protestantse eredienst), Stavros Triantafyllou en Evangialos Salas (orthodoxe eredienst) en Henri Bartholomeeusen en Sylvain Peeters (vrijzinnigheid).

Het blijft trouwens niet bij deze eenmalige ontmoeting. Zo is afgesproken om minstens twee maal per jaar samen te komen. Daarnaast komt er ook een "permanente dialoog" met de ministers van Veiligheid en Justitie, respectievelijk Jan Jambon en Koen Geens. Punten van gesprek daarbij zijn de bescherming van bepaalde plaatsen en personen, maar bijvoorbeeld ook de opleiding van imams of de financiering van de erediensten. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners