Regering Di Rupo moet 2,8 miljard besparen

08/03/13 om 02:24 - Bijgewerkt om 02:24

De federale regering moet op zoek naar 2,8 miljard euro om haar EU-verplichtingen na te komen. Volgens SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte wordt dat 'one hell of a job'.

Dat blijkt uit het rapport van het monitoringcomité dat aan minister van Begroting Olivier Chastel is bezorgd en dat als basis dient voor de begrotingsonderhandelingen.

Cijfers achterhaald

In het stabiliteitspact met de Europese Commissie schuift ons land een tekort van 2,15 procent van het bbp voor dit jaar naar voren. Doel is om in 2015 met een begroting in evenwicht uit te pakken.

Probleem is dat bij de opmaak in november nog van een economische groei van 0,7 procent en een inflatie van 1,8 procent werd uitgegaan - cijfers die intussen volledig achterhaald zijn.

Het monitoringcomité stelt nu dat er een inspanning van 2,8 miljard moet worden gerealiseerd om het tekort tot 2,15 procent te beperken.

Enorme opdrachtIn 2012 is de federale regering erin geslaagd de begroting voor 0,7 procent te saneren en dat is wat ook dit jaar moet gebeuren, reageerde SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte in Terzake. "Maar 0,7 procent besparen is een enorme opdracht, het is 'one hell of a job"

Vande Lanotte wijst erop dat de Europese Commissie, waarmee afgesproken is het begrotingstekort dit jaar tot 2,15 procent te beperken, vraagt 'het structurele begrotingsresultaat' te verbeteren.

"In 2012 heeft de regering de begroting structureel 0,7 procent verbeterd en eigenlijk moeten we dit ook dit jaar doen", zegt hij.

Zuurstof

Structurele maatregelen doorvoeren en de economie in ruil wat extra zuurstof geven, zoals enkele hoofdeconomen bepleiten, vindt Vande Lanotte een "zeer goed idee". Dat de regering moet afwijken van haar begrotingsdoelstelling wilde hij evenwel niet gezegd hebben.

"Het zou kunnen dat dat tekort van 2,15 procent makkelijker te bereiken is dan structureel 0,7 procent te besparen", wees hij op de uitdaging waar de regering voor staat. In ieder geval, zei Vande Lanotte, "willen we niet de indruk wekken dat we nu onze begrotingsdiscipline gaan laten varen." (Belga/TV)

Onze partners