Regering bereidt systeem voorlopige twaalfden voor

06/10/10 om 13:22 - Bijgewerkt om 13:22

Intussen zit de begroting 2010 op het goede spoor. Die van 2011 dreigt zonder ingrepen af te stevenen op een hoger tekort.

De ministerraad buigt zich vrijdag over een omzendbrief die het de regering van lopende zaken op begrotingsvlak mogelijk maakt in 2011 te werken met voorlopige twaalfden om de continuïteit in de werking van de overheid te verzekeren.

Voorlopige twaalfden zijn een systeem waarbij de federale overheidsdiensten elke maand dezelfde begroting krijgen als die van het jaar voordien.

Per maand mag er één twaalfde worden uitgegeven van het laatst goedgekeurd budget. Zonder evolutie op politiek vlak zal de regering daarover in de loop van de volgende weken een wetsontwerp goedkeuren.

Intussen stevent de begroting 2011 volgens het monitoringcomité, een groep ambtenaren die de begroting opvolgt, zonder ingrepen af op een tekort van 4,6 procent van het BBP of 16,9 miljard euro. Om de begrotingsdoelsteling van 4,1 procent van het BBP te halen, zal dus moeten worden bijgestuurd.

Het verschil van 0,5 procent van het BBP ten opzichte van de afspraken over de begroting 2011 is volgens premier Yves Leterme vooral te wijten aan de lokale overheden. Zij zullen een bijkomende inspanning van 0,4 procent moeten doen.

De begroting voor 2010 zit volgens het comité wel op het goede spoor met een verwacht tekort van 4,8 procent van het BBP of 18 miljard euro. Dat is vooral te danken aan de goede cijfers van de sociale zekerheid en de prille economische heropleving.

Onze partners