Regeerakkoord N-VA, CD&V en Open VLD: 8 heikele punten

23/07/14 om 10:05 - Bijgewerkt om 10:17

De kersverse Vlaamse regering stelt deze namiddag haar bestuursakkoord voor. Belangrijkste punten daarin zijn de woonbonus, de kinderbijslag én het Oosterweeldossier. Een overzicht.

Regeerakkoord N-VA, CD&V en Open VLD: 8 heikele punten

Vlaamse coalitiepartners © Belga

Deze namiddag stellen de Vlaamse coalitiepartners N-VA, CD&V en Open VLD het regeerakkoord voor. Verschillende punten die daarin behandeld worden lekten al naar buiten.

1. Woonbonus

In eerste instantie zal de woonbonus behouden blijven voor bestaande contracten. Contracten vanaf 2015 zullen niet meer geïndexeerd worden.

2. Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt gelijk getrokken voor alle kinderen: ouders zullen voor een tweede kind voortaan evenveel kindergeld ontvangen als voor het eerste kind. Al is er wel ruimte voor sociale correcties. Naar verluidt zou het tot 2017 duren om het nieuwe systeem uit te werken.

3. Onderwijs

Het masterplan voor het middelbaar onderwijs waarover de vorige Vlaamse regering een akkoord bereikte, zou overeind blijven. Net zoals in alle domeinen vormen besparingen ook hier de rode draad. De werkingsmiddelen voor scholen worden ingekrompen, zodat er geld vrij komt voor de bouw van nieuwe scholen.

In het hoger onderwijs wordt een verplichte, maar niet bindende toelatingsproef stapsgewijs ingevoerd. Verder krijgen instellingen de kans om het inschrijvingsgeld te verhogen.

4. Openbaar vervoer

Het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers wordt afgeschaft. Tijdens de vorige legislatuur waren enkel de socialisten voorstander van die maatregel. Nu de SP.A in de oppositie belandt, zal de nieuwe regering onmiddellijk werk maken van de afschaffing. De coalitiepartners zijn wel van plan gratis openbaar vervoer aan te bieden aan 65-plussers die het financieel moeilijk hebben.

5. Oosterweel

De bouw van het Oosterweeltracé gaat door, klinkt het bij CD&V en N-VA. Beide partijen zijn niet van plan om hun mening daarover te herzien. Op vraag van Open VLD, die zich voor de verkiezingen tegen het tracé keerde en Ringland steunde, komt er nog wel een studie naar de overkapping van de Antwerpse ring. Een volledige overkapping is niet mogelijk in het BAM-tracé, een gedeeltelijke overkapping zou wel tot de mogelijkheden behoren.

6. Provincies

De provincies zullen niet verdwijnen, maar ze worden wel grondig hervormd en afgeslankt. Na verloop van tijd kunnen de provincies deels hun eigen koers kunnen varen.

7. Derde net VRT-net

Het derde kanaal van de VRT op zich verdwijnt niet, maar wordt alleen nog gebruikt voor de ontkoppeling van de jeugdzender Ketnet en Canvas. 'OP12' wordt wel stopgezet.

8. Begroting in evenwicht

Het is al langer bekend: de budgettaire uitdagingen voor de nieuwe Vlaamse regering zijn groot. Dat heeft onder meer te maken met de zesde staatshervorming. Zo dreigt er bij een ongewijzigd beleid een tekort van 1,4 miljard euro in 2015.

Onze partners