Reeds 3.309 inreisverboden opgelegd

26/02/13 om 18:12 - Bijgewerkt om 18:12

(Belga) Sinds de inwerkingtreding van de wet van 19 januari 2012 tot 25 januari 2013 werden in totaal 3.309 inreisverboden opgelegd. Dat antwoordde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block in de commissie Binnelandse Zaken op een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Tanguy Veys. Hoeveel bevelen om het grondgebied te verlaten de Dienst Vreemdelingenzaken vorig jaar heeft uitgevaardigd, kon De Block niet zeggen omdat de cijfers pas eind deze maand bekend zijn.

De termijnen voor de opgelegde inreisverboden waren respectievelijk 3 jaar wanneer er een risico op onderduiken bestaat, 5 jaar wanneer fraude is gepleegd en 8 jaar wanneer er feiten van openbare orde zijn. Het niet opleggen van een inreisverbod om humanitaire redenen wordt altijd beslist naar aanleiding van de specifieke omstandigheden waarin de persoon zich bevindt, aldus nog de staatssecretaris. De Block verduidelijkte voorts nog dat er zelden wordt afgezien van het opleggen van een inreisverbod, en nooit als er openbare orde in het spel is. Het is nog niet voorgekomen dat een inreisverbod werd opgeschort of opgeheven. Cijfers over de naleving of overtreding van de inreisverboden zijn er niet, vermits ook andere Schengenlanden gebonden zijn door de inreisverboden. (KAV)

Onze partners