Reacties schorsing milieuvergunning Uplace: Tobback: 'Bevestiging onafhankelijkheid rechtsstaat bij gebrek aan ministers om in te geloven'

18/12/12 om 14:48 - Bijgewerkt om 14:48

Joke Schauvliege (CD&V) zegt dat 'de geplande mobiliteitswerken, die hoe dan ook nodig zijn voor de regio, doorgaan.' Volgens Groen had de Vlaamse regering de negatieve uitspraak van de Raad van State inzake de milieuvergunning voor Uplace kunnen voorspellen.

Reacties schorsing milieuvergunning Uplace: Tobback: 'Bevestiging onafhankelijkheid rechtsstaat bij gebrek aan ministers om in te geloven'

© Belga

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zegt het arrest dat de milieuvergunning voor winkelcomplex Uplace in Machelen schorst grondig te zullen bestuderen. "De geplande mobiliteitswerken, die hoe dan ook nodig zijn voor de regio, gaan intussen door". Hermes Sanctorum, Vlaams parlementslid voor Groen, zegt dat de Vlaamse regering was gewaarschuwd voor het mobiliteitsprobleem rond Uplace in Machelen, ze had de uitspraak van de Raad van State kunnen voorspellen. Ondernemersorganisatie Unizo is tevreden met de uitspraak, waarin het een 'bevestinging van onze bezwaren' ziet.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zegt dat ze het arrest dat de milieuvergunning voor winkelcomplex Uplace in Machelen schorst grondig zal bestuderen. "De geplande mobiliteitswerken, die hoe dan ook nodig zijn voor de regio, gaan intussen door", laat de minister weten. Door de schorsing kunnen de werken aan het winkelcomplex zelf niet beginnen. Daarvoor is het in elk geval wachten op een definitieve uitspraak.

Louis Tobback: 'Bevestiging onafhankelijkheid rechtsstaat bij gebrek aan ministers om in te geloven'

De Leuvense burgemeester Louis Tobback reageert opgetogen op de schorsing. "Bij gebrek aan Vlaamse ministers waarin je nog kan geloven bevestigt dit ons geloof in de onafhankelijkheid van de rechtsstaat. Er zullen ongetwijfeld nog vele pogingen ondernomen worden om dit project te realiseren en de strijd is nog lang niet
gestreden, maar het wordt wel een stuk moeilijker", aldus Tobback.

Hij vraagt zich af hoe de Vlaamse regering dit gaat rechtzetten en de Raad van State zal kunnen overtuigen dat de mobiliteitsinfrastructuurwerken effectief zal gerealiseerd worden. "De Vlaamse regering heeft zich immers verbonden tot iets wat ze niet kan hardmaken. De bouw van het geplande treinstation bijvoorbeeld is niet eens haar
bevoegdheid. Als ze dit wil oplossen met een nieuw besluit zullen we ook dat aanvechten. De zware investeringen die de Vlaamse overheid doet in wegen en tramlijnen naar Uplace hebben we bij de Europese Commissie overigens aangeklaagd als een vorm van concurrentievervalsing", aldus Tobback.

Machelen betreurt de schorsing

Burgemeester Jean-Pierre De Groef (SP.A) van Machelen betreurt de schorsing door de Raad van State van de milieuvergunning voor Uplace. "Bij de beoordeling van een milieuvergunning vragen naar garanties dat de nodige infrastructuurwerken op vlak van mobiliteit effectief en tijdig uitgevoerd worden is eigenaardig. Dit gebeurt toch ook niet bij andere vergunningen", zegt De Groef.

"In het vervolg van de procedure voor de Raad van State is het nu aan de Vlaamse regering om aan te tonen dat de geplande werken om Uplace bereikbaar te houden tijdig zullen worden uitgevoerd", aldus De Groef, die ervan overtuigd is dat dit geen probleem is. "Voor de heraanleg van de Woluwelaan in Machelen bijvoorbeeld liggen de plannen al op tafel en zijn de budgetten voorzien."

Volgen De Groef zal de schorsing potentiële investeerders in deze regio afschrikken. "Een dergelijke beslissing zo laat in de procedure en een dergelijke contestatie van vergunningen die afgeleverd werden na een hele procedure doorlopen te hebben is zeker niet van aard om bedrijven ertoe aan te zetten hier te investeren. Dit creëert immers grote rechtsonzekerheid", aldus de Machelse burgemeester.

Sabbe (LDD) hekelt 'traagheid waarmee investeringen in Vlaanderen kunnen doorgaan'

Vlaams LDD-parlementslid Ivan Sabbe ziet in de saga rond het winkelcomplex Uplace een bewijs dat de administratieve mallemolen voor ondernemers te log is. "Dit dossier is de veruitwendiging van de traagheid waarmee investeringsprojecten in Vlaanderen kunnen doorgaan", zegt hij.

"De investeerder heeft met Uplace een ellenlang vergunningentraject doorlopen en aldus miljoenen uitgegeven voor de voorbereiding van die investering. Het is ongehoord dat de investeerder al vijf jaar aan het lijntje wordt gehouden. En nu krijgt de investeerder nog eens te horen dat de Vlaamse regering op het vlak van infrastructuur
onvoldoende zijn werk heeft gedaan. Rechtsonzekerheid ten top", klaagt Sabbe.

"De Vlaamse Regering belooft keer op keer dat ze de regelneverij zal verminderen, maar het blijft nog steeds wachten op daden. Creatieve ondernemers botsen telkenmale op quasi onoverkomelijke bureaucratische barrières, zodat hen de drang om te investeren wordt ontnomen en de vooruitgang van de Vlaamse economie wordt afgeremd", aldus de LDD'er.

Bart Van Malderen (SP.A): 'Iedereen moet arrest bestuderen en zich beraden over de gevolgen'

Na eerder oppositiepartij Groen merkt ook meerderheidspartij SP.A op dat er vooraf waarschuwingen waren dat de bouw van het winkelcomplex Uplace in Machelen voor mobiliteitsproblemen kan zorgen. "Iedereen moet nu het arrest grondig inkijken en zich erover beraden of we aan die bezwaren kunnen tegemoetkomen of niet", zegt
SP.A-fractieleider in het Vlaams Parlement Bart Van Malderen.

SP.A staat niet achter Uplace en gaf eerder dit jaar openlijk kritiek op de toekenning van de milieuvergunning door CD&V-minister Joke Schauvliege. Dat zorgde toen voor een relletje binnen de Vlaamse regering. De plooien werden gladgestreken, al verdween de SP.A-kritiek op Uplace zelf niet.

"Dit is een schorsingsbeslissing, ik ben daar niet euforisch over", reageert fractieleider Van Malderen. "Maar een aantal argumenten die we destijds in het debat hebben aangehaald, komen nu in het arrest naar voor."

Hermes sanctorum (Groen): 'Ontsluiting zal veel geld kosten, willen wij dat wel betalen?'

"De argumenten die de Raad van State geeft voor de schorsing, kenden we al langer", zegt Hermes Sanctorum. "Onder meer de Inspectie van Financiën heeft de regering gewaarschuwd."

Sanctorum voorspelt dat de ontsluiting van het belevingscentrum zeer veel geld zal kosten. "De vraag is of wij dat wel willen betalen, is dat momenteel een prioriteit?", vraagt hij zich af. Groen verwacht dat de nietigverklaring van de vergunning er vrij snel kan komen.

Voka: 'Raad van State legt reconversieplan stil'

De Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde (Voka) is niet opgezet met de schorsing van de milieuvergunning voor Uplace. "Met een uitspraak over mobiliteit in plaats van over milieuvergunning, legt de Raad van State het reconversieplan Machelen-Vilvoorde stil", stelt Voka.

Elk project in de reconversiezone zal leiden tot bijkomende mobilititeitsdruk. Door op dat onderwerp te focussen legt de Raad van State volgens Voka dus ook alle woon-, winkel-, kantoor-, school- en hospitaalprojecten stil. "Uplace kadert immers in het masterplan Machelen-Vilvoorde en elke andere herontwikkeling brengt bijkomende druk inzake mobiliteit."

"Als het de bedoeling is van een rechtscollege om politieke druk te zetten, dan is deze uitspraak begrijpbaar. Is het echter een juridische toetsing van de milieu-exploitatie, dan tast ze de juridische zekerheid van elk verder investeringsproject aan", concludeert Voka. De organisatie is wel tevreden dat de Vlaamse regering de reeds geplande mobiliteitswerken gewoon wil laten doorgaan.

Unizo: 'Bevestiging van onze bezwaren'

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) reageert tevreden op de schorsing van de milieuvergunning voor Uplace en verwacht snel een uitspraak ten gronde over de eventuele
nietigverklaring. Unizo was, samen met onder meer Leuven en Vlaams-Brabant, een van de indieners van de klacht bij de Raad van State.

"Bij gebrek aan politieke duidelijkheid en politieke moed over dit shoppingcentrum, zullen wij in het belang van de kleinere ondernemers onze procedures zelf verder zetten", reageert Unizo. "Dit is alvast een belangrijke stap in de Uplace-procedures."

De ondernemersorganisatie is tegen het project gekant omwille van het negatieve effect op de handelskernen in de ruime omgeving van Machelen. Ook de bijbehorende verkeershinder is Unizo een doorn in het oog.

Unizo is ook één van de indieners van de klacht tegen de bouwvergunning van Uplace. Die procedure loopt nog. Ook tegen twee andere shoppingprojecten rond Brussel, Just Under the Sky en Neo, heeft de organisatie klachten ingediend. (Belga/SD)

Onze partners