Reacties op Bourgeois: 'Begroting is misschien in evenwicht, maar Vlaanderen zeker niet'

26/09/16 om 15:04 - Bijgewerkt om 18:42

"U hoort hier geen zelfgenoegzame toespraak", zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois in zijn Septemberverklaring. "Maar voor u staat wel een tevreden en hoopvolle minister-president."

Reacties op Bourgeois: 'Begroting is misschien in evenwicht, maar Vlaanderen zeker niet'

© Belga

Ondanks verschillende tegenvallers is de Vlaamse regering erin geslaagd om voor volgend jaar een begroting in evenwicht op te stellen en ruimte te creëren voor nieuwe investeringen in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en welzijn. Dat heeft minister-president Geert Bourgeois (N-VA) maandag gezegd in de Septemberverklaring, die hij met een hoopvolle boodschap begon.

Dankzij de inspanningen van de voorbije jaren kan de Vlaamse regering nu extra beleidsruimte creëren, zei Bourgeois. Nochtans waren er forse tegenvallers. Betalingen in de ziekenhuisfinanciering, bijgestelde economische cijfers en vervroegde negatieve afrekeningen van de federale overheid bemoeilijkten het begrotingswerk. "Maar het was en bleef onze ambitie om in 2017 naar een begrotingsevenwicht te gaan, om tegelijk ruimte te creëren voor forse bijkomende investeringen en om structurele inspanningen te leveren die ons voorbereiden op 2019. En we zijn hierin geslaagd", zei Bourgeois.

"De ambities van deze Vlaamse regering reiken verder dan een puur boekhoudkundig evenwicht. We willen een Vlaamse natie die open, sociaal, veerkrachtig en internationaal is, die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt".

Er komen dus extra investeringen, vooral in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en welzijn. Zo wordt er 100 miljoen euro vrijgemaakt voor schoolgebouwen en 40 miljoen euro voor het hoger onderwijs. Voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie wordt 195 miljoen euro extra uitgetrokken. Welzijn krijgt 132 miljoen euro extra, het grootste deel daarvan gaat naar de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Ook investeringen inzake mobiliteit worden versterkt, met fietsinfrastructuur, nieuwe tramlijnen en trams voor De Lijn, met de Oosterweelverbinding en de vernieuwing van de Brusselse ring. Ondanks lager dan verwachte inkomsten uit de kilometerheffing wordt er 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor wegeninfrastructuur. "Een nooit geziene verhoging van het budget", zei Bourgeois.

Om bedrijven competitiever te maken, wordt het budget voor loonkostverlagingen met 125 miljoen euro opgetrokken en komt er een specifieke premie voor langdurig werklozen. De minister-president wijdde ook een deel van zijn Septemberverklaring aan inburgering en burgerschap. "Van alle Vlamingen en nieuwkomers eisen we dat ze de fundamenten van onze samenleving aanvaarden", zei Bourgeois. "Zeker nu steeds meer mensen, ook jongeren, zich aangetrokken voelen tot antidemocratische groeperingen, en in sommige gevallen zelfs tot geweld overgaan. Zeker nu uitingen van antisemitisme, moslimhaat en geweld tegen homoseksuelen alsmaar toenemen". Nieuwkomers moeten duidelijk uitgelegd worden "waar de open, vrije samenleving voor staat", zei Bourgeois. "Maar ook onze jongeren moeten we de fundamenten van onze samenleving beter uitleggen". In de nieuwe eindtermen zal daarom aandacht gaan naar burgerschap. "We gaan voor een samenleving waar Sam, Samir en Samuel, Meryem, Myriam en Marie gelijke kansen krijgen en ze ook grijpen".

"U hoort hier geen zelfgenoegzame toespraak", zei Bourgeois. "Maar voor u staat wel een tevreden en hoopvolle minister-president. Tevreden omdat we na twee jaar van moeizame besparingen ons huiswerk op orde hebben. Hoopvol omdat we nu voluit kunnen beginnen investeren in de grote noden van onze samenleving. De motor slaat aan. Nu is het tijd voor de turbo".

Reacties:

SP.A: 'Ongeïnspireerd. Bourgeois biedt mensen geen perspectief'

"Ik vond de Septemberverklaring ongeïnspireerd. Het was de gekende mantra van 'snoeien om te groeien' met de focus op het begrotingsevenwicht. Maar ik heb de indruk dat de minister-president daarbij het zicht verloren is op de Vlamingen die al twee jaar de gevolgen moeten dragen van de bulldozer aan besparingen en facturen. Bourgeois biedt de mensen te weinig perspectief", zo zegt Joris Vandenbroucke, fractieleider van oppositiepartij sp.a, in een eerste reactie op de Septemberverklaring.

Joris Vandenbroucke (SP.A)

Joris Vandenbroucke (SP.A) © BELGA

"Ik heb van de minister-president geen enkel antwoord gehoord op de zorgen en bekommernissen van de Vlaamse gezinnen", zegt Vandenbroucke. "Geen enkele boodschap van hoop voor de talloze Vlamingen die dag in dag uit het beste van zichzelf geven en al twee jaar lang de rekening betalen voor het factuurbeleid van de Vlaamse regering. Deze regering is zo gefixeerd op cijfers, dat ze geen oog heeft voor de mensen."

Volgens Vandenbroucke wegen de aangekondigde investeringen niet op tegen de "oneerlijke besparingen van de afgelopen jaren en tegen de facturen die de Vlaamse regering naar de Vlaamse gezinnen en kmo's blijft sturen". "Tegenover de inspanningen die de afgelopen jaren geleverd zijn, staat vandaag nog altijd geen fatsoenlijke tegenprestatie vanwege de Vlaamse regering", klinkt het.

"De begroting is dankzij enkele twijfelachtige truuks misschien in evenwicht, Vlaanderen is dat zeker niet", besluit Joris Vandenbroucke. "En dat is de kern van het probleem met deze regering en deze minister-president: ze zijn zo gefixeerd op de cijfers, dat ze geen oog hebben voor de mensen."

Groen: 'Kans gemist om Turteltaks af te schaffen en besparing kinderbijslag af te voeren'

Oppositiepartij Groen ziet in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering een reeks gemiste kansen. "De regering laat de onrechtvaardige Turteltaks staan en behoudt de besparingen op de kinderbijslag. Bovendien zegt de minister-president niks over het Eandis-dossier", zegt fractieleider Björn Rzoska in een eerste reactie op de Septemberverklaring.

Björn Rzoska (Groen). 'Als ik een deel van mijn wedde moet afstaan, dan is dat maar zo.'

Björn Rzoska (Groen). 'Als ik een deel van mijn wedde moet afstaan, dan is dat maar zo.' © /

"Bourgeois heeft hier weer veel gepraat, maar niet geantwoord op de vragen van de Vlamingen. Schaft Bourgeois de Turteltaks af? Het antwoord is helaas 'neen'. Zelfs na de vervanging van Turtelboom door Tommelein, houdt Bourgeois dus vast aan de Turteltaks. Ook in de kinderbijslag en het Eandis-dossier verbetert hij niks", aldus Rzoska.

Door opnieuw de kinderbijslag niet te indexeren, zegt de Vlaamse regering aan de burger 'trek uw plan', zo meent Rzoska. De Groen-fractieleider begrijpt ook niet waarom Bourgeois in zijn verklaring niets heeft gezegd over het heikele Eandis-dossier. Rzoska: "De Vlaamse regering zette de poort wagenwijd open via het decreet op intergemeentelijke samenwerking. Groen heeft dat aangeklaagd. Maar ook op dit dossier zegt Bourgeois dat hij niks zal doen. Ook hier weer zegt Bourgeois 'trek uw plan'".

De geplande investeringen in onder meer welzijn, scholen en onderzoek en ontwikkeling kunnen Groen niet overtuigen. "De kleine investeringen waar Bourgeois naar verwijst zijn ruim onvoldoende. Ze blijft besparen, facturen naar de mensen sturen, en 'trek uw plan' zeggen aan de mensen. De inspanningen vandaag zijn oneerlijk. Ik begrijp dat mensen daar boos van worden", aldus Rzoska.

Vlaams Belang: 'Belangrijker dan wat Bourgeois zei, is wat hij verzweeg'

Oppositiepartij Vlaams Belang is niet onder de indruk van de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois. Fractieleider Chris Janssens merkt op dat Bourgeois "met geen woord repte" over het institutionele debat, "zweeg" over de aanslagen in ons land en "verkapte belastingverhogingen" verzweeg.

Chris Janssens

Chris Janssens © BELGA

Volgens Janssens slaagde Bourgeois "er opnieuw in met geen woord te reppen over het institutionele debat". "Bourgeois blijft zich - ondanks aanzwellende kritiek in eigen N-VA-rangen - plooien naar de federaal afgesproken communautaire standstill en bevestigt de Vlaamse regering zo opnieuw in een ondergeschikte rol".

"Bourgeois zweeg in alle talen over de vreselijke aanslagen die ons land in maart troffen. Hij hield een vaag pleidooi over 'gedeelde waarden', zonder evenwel de belangrijkste bedreiging voor deze waarden - het moslimextremisme - bij naam te noemen", gaat de Vlaams Belang-fractieleider verder. Volgens Janssens is de resultaatsverbintenis in het inburgeringsbeleid "een lege doos".

Belangrijker dan wat Bourgeois zei, is volgens Janssens wat hij verzweeg. "De vele verkapte belastingverhogingen die de Vlaamse regering op de Vlaming losliet, maakten het leven van de Vlaming duurder dan ooit. Op sociaal vlak gaat Vlaanderen er op vele terreinen zelfs op achteruit. De rusthuisprijzen blijven stijgen, de wachtlijsten voor sociale woningen bereiken recordhoogten en de scholen zitten financieel op hun tandvlees".

Het begrotingsevenwicht komt er volgens Vlaams Belang enkel omdat de Oosterweelverbinding buiten de begroting wordt gehouden.

(Belga/JH)

Onze partners