Raad voor Journalistiek ontzegt Horion "recht op vergetelheid"

20/10/11 om 15:18 - Bijgewerkt om 15:18

(Belga) De Raad voor Journalistiek heeft de klachten verworpen die Freddy Horion had ingediend tegen journalisten van Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws, die hem de afgelopen maanden in artikels vernoemd hadden. Zijn advocaat betoogde dat Horion net als andere veroordeelden "recht heeft op vergetelheid", maar de Raad verklaarde de klachten ongegrond. De beslissing staat te lezen in De Journalist.

De advocaat verweet beide media een schending van de privacy van zijn cliënt, een gebrek aan terughoudendheid bij het vrijgeven van details uit het verleden en het onverantwoord gebruik van een archieffoto van zijn cliënt. "Het telkens weer oprakelen van het verleden van Horion heeft een negatieve impact op zijn aanvraag tot vervroegde invrijheidsstelling en is dan ook onverantwoord", aldus de pleiter. In haar beslissing stelt de Raad dat haar journalistieke code inderdaad stipuleert dat veroordeelden met het verstrijken van de tijd geleidelijk meer recht hebben om niet meer met naam of afbeelding vermeld te worden, om hun herklassering niet in gevaar te brengen. Volledige identificatie blijft evenwel mogelijk bij voldoende maatschappelijk belang, als de veroordeelde een publiek persoon is, en als de betrokkene zelf met zijn verhaal naar buiten komt. Wat Horion betreft wijst de Raad erop dat deze door de ernst van de feiten waarvoor hij veroordeeld werd - het uitmoorden van een familie in de jaren zeventig in Sint-Amandsberg - "een publiek figuur geworden is die tot het collectieve geheugen is gaan behoren". Horion heeft bovendien ook zelf de belangstelling opgezocht door de publicatie van een autobiografisch boek. (KAV)

Onze partners