Raad van State kritisch voor amendementen bij pensioenhervorming

21/12/11 om 18:52 - Bijgewerkt om 18:52

(Belga) De Raad van State toont zich in een advies kritisch over de pensioenhervorming van de regering. De kritiek slaat op verschillende bepalingen uit de tekst die vorige donderdag in de bevoegde Kamercommissie werd behandeld.

De Raad van State hekelt onder meer het gebrek aan verantwoording bij de teksten over maatregelen die gebaseerd zijn op leeftijd en die een uniforme regeling invoeren voor verschillende situaties. Het rechtscollege herinnert eraan dat het aan de wetgever is om dit te verantwoorden. Het impliceert daarbij dat dit nu niet gebeurt. Volgens Ecolo-Kamerlid Georges Gilkinet bewijst dit dat de teksten die voorliggen in het parlement haastwerk zijn en discrimineren. De amendementen op het ontwerp diverse bepalingen laten de regering toe om bepaalde wettelijke bepalingen per koninklijk besluit te wijzigen. De Raad van State vergelijkt dit met bijzondere machten die de wetgever aan de uitvoerende macht zou geven. Aangezien de machtiging niet beperkt is in tijd noch goed omschreven is, voldoet die echter niet aan de eigenschappen van volmachten, luidt het. "Indien we de meerderheid volgen, zal het parlement alleen maar een posteriori controle kunnen uitvoeren", stelt Georges Gilkinet. De Ecolo'er wijst er nog op dat het advies enkel slaat op amendementen die vorige donderdag werden ingediend. Aangezien ook maandag nog tekstwijzigingen werden doorgevoerd, kan ook daarop nog advies worden gevraagd aan de Raad van State. (KAV)

Onze partners