Raad van State kritisch over fraudeaanpak Crombez

03/02/12 om 08:07 - Bijgewerkt om 08:07

De Raad van State waarschuwt dat de zogenaamde bazooka, waarmee de regering-Di Rupo fraudeconstructies wil aanpakken, 'lijkt' in te druisen tegen de Grondwet.

De federale regering heeft zwaar ingezet op fraudebestrijding. De Raad van State is zeer kritisch over een van de belangrijkste fraudemaatregelen die staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) op poten heeft gezet om ongeoorloofde fiscale constructies aan te pakken, dat schrijft De Standaard. De Raad maakte zijn advies bekend over het ontwerp van programmawet, waarvan die fraudemaatregel een onderdeel is.

Antimisbruikbepaling

"In het algemeen mag worden gesteld dat het ontworpen systeem van herkwalificatie aan een bijkomend onderzoek moet worden onderworpen, waarbij vooral naar een grotere overeenstemming moet worden gestreefd met de Grondwet", luidt het besluit van de Raad.

Ons belastingrecht kent volgens De Standaard al heel lang een zogenaamde antimisbruikbepaling. Als de fiscus kon bewijzen dat een bepaalde constructie voornamelijk fiscaal gemotiveerd is, kon hij een extra belasting opleggen. Maar de belastingplichtige kreeg nog altijd de kans om te bewijzen dat de constructie die hij had opgezet, wel een economisch doel diende. Dat was een soort restbepaling waar de fiscus altijd op kon terugvallen om ongeoorloofde constructies aan te pakken.

Bazooka draait bewijslast om

Maar die maatregel was door de jaren heen voor een belangrijk stuk uitgehold. De bazooka die de fiscus ooit in handen had, was een waterpistool geworden. Crombez wil de fiscus opnieuw de bazooka geven die hij ooit had. Daarom werd de antimisbruikbelasting scherper gemaakt: de bewijslast werd omgedraaid, waardoor de belastingplichtige zal moeten bewijzen dat zijn motieven voor een bepaalde constructie meer dan zuiver zijn.

Bij die zogenaamde bazooka hoort ook dat betwiste privé-uitgaven door een vennootschap moeten terugbetaald worden, en dat daarbovenop een boete van 309 procent van de uitgave geheven wordt.

Crombez noemt opmerkingen 'interessant'

Crombez vindt dat de Raad van State een aantal interessante opmerkingen maakt over de fraudemaatregelen die hij heeft uitgewerkt om ongeoorloofde fiscale constructies aan te pakken. Hij gaat met experten van Financiën het advies van de raad op het ontwerp van programmawet, waarin de maatregelen opgenomen zijn, grondig bestuderen met het oog op de tweede lezing van het ontwerp in de ministerraad.

De Raad van State stelt dat een aantal zaken verduidelijkt moet worden, maar het gaat dan ook om een zeer complexe en delicate materie, aldus John Crombez. Duidelijkheid en stabiliteit zijn erg belangrijk, voegt hij eraan toe. De staatssecretaris heeft zijn plannen in Parijs uiteengezet bij de OESO, waar deze positief onthaald werden. (Belga/SD)

Onze partners