Raad van State krijgt alternatieven voor nietigverklaring

26/04/13 om 18:12 - Bijgewerkt om 18:12

(Belga) De Raad van State zal binnenkort over alternatieven beschikken voor de doodgewone nietigverklaring. Ten opzichte van de onregelmatigheden die zich voordoen, bleek het bij een aantal gevallen immers om een veel te zwaar middel te gaan. Het instrument wordt nu verfijnd, waardoor het administratief rechtscollege meer soepelheid krijgt bij de uitoefening van haar controle op de overheden.

De aanpassing maakt deel uit van een wetsontwerp over de hervorming van de bevoegdheid, procedure en organisatie van de Raad van State, waarvoor de ministerraad vrijdag zijn fiat gaf. Recent kwamen dossiers in de actualiteit waaruit bleek dat de annulatiearresten als weinig adequaat konden worden beschouwd, zowel voor de rechtzoekende als voor de overheid. Toen gingen her en der stemmen op om het rechtscollege meer aangepaste instrumenten aan te reiken. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet benadrukt dat de diversificatie van haar instrumenten niets afdoet aan de onafhankelijkheid en objectiviteit van de Raad van State. De wettekst voert de notie van "het belang van het middel" in. Concreet zal de Raad van State niet meer de middelen moeten bekijken die gebaseerd zijn op puur formalistische onregelmatigheden en die geen echt belang hebben voor de rechtzoekende. De "administratieve lus" moet een overheid toelaten een kleine onwettigheid recht te zetten onder controle van de Raad van State. Een andere maatregel houdt in dat de Raad van State in zijn arrest zal moeten verduidelijken hoe aan een onregelmatigheid een mouw wordt gepast, indien één van de partijen daarom vraagt. Tot slot voorziet het ontwerp de mogelijkheid om de terugwerkende kracht van een annulatiearrest te moduleren, uit te breiden naar individuele handelingen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden dat verantwoorden. Deze vier aanpassingen gelden voor de administratieve handelingen, maar ook voor de rechtzoekende zijn er hervormingen op til. Voortaan zal een vraag tot schorsing op elk moment van de procedure kunnen worden ingediend, van zodra er een urgentie optreedt. Ook de voorwaarden voor het optreden van rechtspersonen worden versoepeld en de toegang tot bemiddeling wordt aangemoedigd. Net als bij hoven en rechtbanken stelt het wetsontwerp de verhaalbaarheid van de advocatenhonoraria in. De tekst wijzigt voorts het regime van de dwangsom. Het financiële resultaat van de veroordeling tot een dwangsom zal voor de helft worden toegekend aan de verzoekende partij, die de slechte uitvoering van een arrest dat in haar voordeel was, heeft moeten ondergaan. (Belga)

Onze partners