Raad van State gaat 16 Zaventemse politici ondervragen over verkiezingsklacht N-VA

17/06/13 om 21:44 - Bijgewerkt om 21:44

(Belga) De Raad van State gaat op 25 juni om 14 uur 16 Zaventemse gemeenteraadsleden van het kartel sp.a-Groen-Leef en Open Vld en van N-VA onder ede ondervragen. Dat gebeurt in de zaak van de klacht die de N-VA Zaventem had ingediend tegen het feit dat verkozenen van het kartel sp.a-Groen-Leef en Open Vld twee burgemeestersvoordrachten hadden ondertekend. Onder hen kamerlid Lieve Wierinck (Open Vld) en senator Lieve Maes (N-VA).

Omdat de Vlaams-Brabantse raad voor verkiezingsbetwistingen de klacht voor bepaalde verkozenen bewezen achtte, verklaarde de raad in februari de verkiezing van het schepencollege ongeldig en ontnam het de Zaventemse schepenen Piet Ockerman (Open Vld) en Amy Gille (sp.a) hun mandaat voor de hele legislatuur. Tegen deze beslissing tekenden beiden beroep aan bij de Raad van State. Begin juni raakte bekend dat de auditeur van de Raad van State adviseerde om Ockerman en Gille toch als schepenen te herbenoemen In haar verslag wees de auditeur erop "dat er geen elementen voorliggen op basis waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat er meerdere akten van voordracht werden ondertekend". Vooraleer tot een beslissing over te gaan wil de raad thans echter alle betrokkenen onder ede ondervragen. De vermeende dubbele burgemeestersvoordracht was het gevolg van onenigheid binnen Open Vld over het burgemeesterschap. (Belga)

Onze partners