Quota voor vrouwelijke topambtenaren: Tuybens (sp.a) laakt "onjuiste" reactie Ben Weyts

21/02/12 om 17:50 - Bijgewerkt om 17:50

(Belga) Volgens sp.a-Kamerlid Bruno Tuybens is de reactie van Ben Weyts (N-VA) op het pleidooi van staatssecretaris Hendrik Bogaert voor quota voor vrouwelijke topambtenaren "niet juist". Weyts vertelde dat het Europees Hof van Justitie quota verbiedt, maar volgens Tuybens zijn uitzonderingen toegestaan. "Door een foute interpretatie te verspreiden, maakt Weyts elk debat onmogelijk", zegt Tuybens.

De Europese richtlijn rond de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid laat een uitzondering toe als er een feitelijke ongelijkheid weggewerkt moet worden, legt Tuybens uit. Aan die uitzondering zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, maar quota zijn dus niet per definitie uitgesloten. "Om ongelijkheid te bestrijden, mogen groepen anders behandeld worden", aldus Tuybens. "Wat Weyts vertelt, is onzin." Tuybens pleit voor een ruim debat over de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. "Ik ben voor een gelijke samenleving, maar door de wet fout te interpreteren, wordt elk debat gedood." Tuybens steunt Hendrik Bogaert dus, maar waarschuwt er wel voor dat de staatssecretaris "niet alles" gaat realiseren met quota. "Quota zijn maar één element, er zijn nog tal van andere, begeleidende maatregelen nodig", aldus Tuybens. (KAV)

Onze partners