PVDA eist onderzoek naar wegmoffelen vernietigende adviezen GAS-boetes

18/01/14 om 08:46 - Bijgewerkt om 08:46

De PVDA eist een grondig onderzoek naar het wegmoffelen van vernietigende adviezen van de top van justitie over de wet op de GAS-boetes die op 1 januari van kracht werd. De PVDA reageert daarmee op een onthulling van Knack.be.

PVDA eist onderzoek naar wegmoffelen vernietigende adviezen GAS-boetes

Peter Mertens, voorzitter PVDA+ © Liesbeth Knaeps / StampMedia

'Is dit nog een democratie waardig?', vraagt PVDA-voorzitter Peter Mertens, zich af. 'De schriftelijke adviezen van de hoogste magistraten, die in dezelfde lijn liggen als de argumenten van de Liga voor Mensenrechten, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, de vakbonden en de PVDA, zijn verdwenen. En dus hebben de parlementairen zonder grondig debat de uitbreiding van de GAS-wet naar onder meer 14- en 15-jarigen goedgekeurd.'.

Knack.be onthulde dat het parlement de omstreden wet op de GAS-boetes goedkeurde zonder debat over de ronduit vernietigende adviezen van de top van justitie. Omdat het allemaal rap-rap moest gaan, werden hoorzittingen over deze adviezen geweigerd en haalden ze niet eens de bespreking in de plenaire zitting. Op enkele uitzonderingen na, wisten de parlementsleden blijkbaar niet eens van het bestaan van deze adviezen.

Intranet

De nieuwe wet op de GAS-boetes (die voorziet in boetes tot 350 euro voor 'overlast' en die het mogelijk maakt om kinderen van 14 te straffen met een GAS-boete) werd voorbereid in de commissie Binnenlandse Zaken. Commissievoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zei in een reactie dat de adviezen van de parketten-generaal wel degelijk ter beschikking waren voor commissieleden en bij uitbreiding voor alle parlementsleden. 'Ze werden gepubliceerd op het intranet van de kamer. Ik heb als voorzitter deze adviezen niet achtergehouden.'

Sommige commissieleden eisten hoorzittingen over deze soms verbijsterend negatieve adviezen maar dat werd door de meerderheid geweigerd wegens tijdsgebrek. Omdat het allemaal rap-rap moest gaan, zijn de adviezen nooit besproken in de plenaire zitting en hebben de parlementsleden de omstreden wet op de GAS-boetes goedgekeurd zonder rekening te houden met de kritiek van de top van justitie.

Ongrondwettelijk

'Dit bewijst nogmaals dat het GAS-systeem niet alleen problematisch is wegens enkele uitwassen, zoals een aantal burgemeesters van N-VA, CD&V en SP.A doen voorkomen', zegt Peter Mertens. 'Het hele GAS-systeem is fundamenteel ongrondwettelijk. Nu blijkt dat de hoogste magistraten van het land negatieve adviezen hebben gegeven, en dat alle traditionele partijen, de N-VA incluis, die naast zich hebben neergelegd.'

'Wie had wel kennis van de adviezen?', vraagt Mertens zich af. 'Op zijn minst minister van Justitie Turtelboom, de leden van de commissie Binnenlandse Zaken en hun voorzitter Siegfried Bracke. Deze laatste kreeg de teksten immers midden april toegestuurd. Heeft minister Turtelboom nagelaten de adviezen aan de parlementairen te verspreiden? Hoe komt het dat de adviezen niet werden gepubliceerd in de parlementaire teksten? Of hebben de meeste parlementairen niet de moeite gedaan om ze te lezen? Blijkbaar hadden ze formeel gezien wel de mogelijkheid om er kennis van te nemen.'

De PVDA eist een grondig onderzoek naar de reden waarom de meeste parlementsleden de adviezen van de top van justitie niet eens gelezen hebben voordat ze de wet op de GAS-boetes goedkeurden. In afwachting daarvan eist de partij dat het parlement de wet intrekt en de GAS-boetes onderwerpt aan een debat op basis van deze adviezen.

Onze partners