PVDA: draaiboek voor een sociale samenleving

12/03/14 om 20:50 - Bijgewerkt om 20:50

PVDA+ heeft haar verkiezingsprogramma 'Draaiboek voor een sociale samenleving' voorgesteld.

PVDA: draaiboek voor een sociale samenleving

PvdA-voorzitter Peter Mertens © BELGA

Alle vervangingsinkomens dienen opgetrokken worden tot de Europese armoedegrens. Een werknemer heeft het recht op om 58 jaar op brugpensioen te gaan na een carrière van 38 jaar mits het bedrijf een jongere in de plaats aanwerft. De afkoopwet moet worden afgeschaft en de strijd tegen grote fiscale fraude opgevoerd. Dat zijn enkele voorstellen uit het verkiezingsprogramma "Draaiboek voor een sociale samenleving" van PVDA+, dat woensdag werd voorgesteld.

De sociale maatregelen wil de partij onder meer betalen met een aantal maatregelen die de fiscaliteit "rechtvaardiger" moeten maken, de afschaffing van de notionele intrestaftrek, die 2 miljard euro moet opbrengen, en de invoering van een miljonairstaks die 8 miljard kan opleveren.

Ook het klimaat is een belangrijk thema voor PVDA+. De partij pleit voor de oprichting van openbare energiemaatschappijen die de burgers van groene stroom moeten voorzien.

PVDA+ kijkt met vertrouwen naar de verkiezingen van 25 mei. De partij verwacht verkozenen in Antwerpen, Luik, Henegouwen en Brussel. "In Vlaanderen is er niet enkel een rechtste grondstroom, maar ook een linkse voor wie een sociale maatschappij, een rechtvaardige fiscaliteit en de strijd tegen armoede prioritair zijn", stelde Tom De Meester, die de Oost-Vlaamse Kamerlijst trekt.

Voor de PVDA staan we op politiek vlak op een kruispunt. "Na 30 jaar vrije markt zitten we op een doodlopende straat. In plaats van rechtdoor te blijven gaan, willen wij de eerste zijstraat links inslaan en de mensen op de eerste plaats zetten.

Draaiboek voor een sociale samenleving

Met het 'Draaiboek voor een sociale samenleving' trachten we een aantal sociale fundamenten te herstellen", zei De Meester bij de voorstelling van het programma. Dat werd "transversaal" opgesteld - met zowel Europese, federale als regionale aspecten - op basis van de enquête die de partij uitvoerde bij ruim 41.000 mensen.

Daaruit kwam onder meer armoede als hoofdbekommernis van de ondervraagden. Daarop werden nog een bijeenkomsten georganiseerd. Bij het uitwerken van de concrete voorstellen, baseerde de studiedienst van de partij zich nog op een hele reeks memoranda van het middenveld. Dat leidde tot 130 voorstellen. In het verkiezingsprogramma worden vijf thema's naar voor geschoven: armoede, werk, klimaat, belastingen en toegang tot justitie.

Armoede

In het luik Armoede pleit PVDA+ voor het optrekken van alle vervangingsinkomens tot de Europese armoedegrens. De uitkeringen moeten ook welvaartsvast gemaakt worden en de eerste pensioenpijler versterkt. Voorts stelt de partij voor 200.000 bijkomende sociale woningen te bouwen en het pro-Deosysteem te behouden.

Werk

Blikvanger in het luik Werk zijn de fakkelbanen. Werknemers moeten op 58 jaar, na een carrière van 38 jaar, op brugpensioen kunnen gaan met de verplichte aanwerving van een jongere. De partij verzet zich tegen precaire jobs en wil ontslagen in de privé bemoeilijken.

Wetenschappelijk onderzoek

De investeringen in openbaar wetenschappelijk onderzoek moeten worden opgetrokken naar 3 procent van het bbp. De miljonairstaks zou voor minstens 8 miljard euro zorgen, waarvan 3 miljard zou gaan naar het creëren van overheidsbanen en 2 miljard naar het financieren van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.

Klimaat

Inzake Klimaat wil de partij niet weten van het aankopen van zuivere lucht in Polen en Hongarije. De oplossing ligt in publieke energiebedrijven voor groene energie, het aanleggen van centrale stadsverwarmingsnetten en een masterplan voor de ontwikkeling van openbaar vervoer.

Belastingen

Het luik Belastingen zorgt voor de financiering van het verkiezingsprogramma met de afschaffing van de notionele intresten (minstens 2 miljard), de invoering van een miljoniairstaks op vermogens boven anderhalf miljoen euro (8 miljard) en een taks op de winsten van de banken (1 miljard). De strijd tegen grote fiscale fraude moet 3 miljard opleveren.

In Justitie wil PVDA+ niet enkel de afkoopwet maar ook de GAS-wet afschaffen en justitie toegankelijker maken. Daarnaast bevat het programma nog een rist voorstellen op de meest diverse domeinen zoals onderwijs (tweetalig onderwijs in Brussel en een herfederalisering), Europa (het afschaffen van het Verdrag van Lissabon) en gezondheid (invoeren van het kiwimodel). (Belga/EE)

Lees meer over:

Onze partners