PS wil geen subcommissie die zich buigt over de rol van de monarchie

30/04/13 om 16:30 - Bijgewerkt om 16:30

Er is in de kamer geen eensgezindheid over waar het naartoe moet met het Belgische koningshuis. De PS is alvast niet gewonnen voor de oprichting van een subcommissie over de rol van de monarchie.

PS wil geen subcommissie die zich buigt over de rol van de monarchie

© Belga

De PS ziet geen heil in de oprichting van een subcommissie in de Kamer die zich zou buigen over de rol van de monarchie. Dat bleek in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar N-VA'er Theo Francken een voorstel in die zin op tafel legde.

De Franstalige socialisten willen zich in de eerste plaats concentreren op de hervormingen die de regering doorvoert, benadrukte Laurent Devin (PS).

Commissie Grondwettelijke Aangelegenheden

Open VLD en CD&V willen wel mee nadenken over de rol van het koningshuis, maar dat moet voor hen gebeuren in de commissie voor Grondwettelijke Aangelegenheden.

Kamerlid Francken had enige tijd geleden al aangekondigd dat hij de oprichting zou vragen van een subcommissie die zich over de rol van de monarchie zou buigen. Hij haalde daarvoor de mosterd bij de werkgroep die tijdens de vorige legislatuur in de Senaat voorstellen uitwerkte over de dotatie aan het koningshuis.

Monarchie van de 21e eeuw

De opvolging van koning Albert II door kroonprins Filip zou volgens Francken het uitgelezen moment zijn om "de monarchie de 21ste eeuw binnen te loodsen".

Het zou volgens Open VLD-fractieleider Patrick Dewael het parlement sieren mocht het werk maken van een moderne invulling van de monarchie en hij wil het debat ook nu voeren. De liberaal merkte echter op dat rond de rol van de koning een en ander grondwettelijk is vastgelegd.

Het staatshoofd benoemt en ontslaat bijvoorbeeld ministers, of hij bekrachtigt en kondigt wetten af. Dewael suggereerde daarom de kwestie door te schuiven naar de commissie Grondwettelijke Aangelegenheden. Bercy Slegers (CD&V) sloot zich bij dat standpunt aan.

Zesde staatshervorming

In de PS vindt Francken alvast geen medestander. Laurent Devin stelde dat zijn fractie zich wil concentreren op de prioriteiten en dat is in de eerste plaats het werk van de regering. De "kolossale" werkzaamheden rond de zesde staatshervorming zullen al enorm veel tijd en energie vergen, aldus Devin, die meent dat het niet nodig is daar nog werk bovenop te gooien. Hij merkte ook op dat de meerderheid al werk heeft verricht rond het koningshuis.

"Ik kan me niet voorstellen dat er op 150 Kamerleden geen zes of

zeven zijn die niet met de technische kant van de staatshervorming

bezig zijn", riposteerde Francken. Hij begreep evenwel dat zijn

voorstel weinig steun zou krijgen in de commissie Binnenlandse Zaken.

Daarom zal hij de conferentie van de voorzitters het voorstel voorleggen om een subcommissie in de schoot van de commissie Grondwettelijke Aangelegenheden op te richten met zes of zeven leden, die parallel met de gewone werkzaamheden aan de slag zou gaan. (Belga/EE)

Onze partners