PS heeft voorstellen voor strenger asielbeleid

07/12/10 om 14:15 - Bijgewerkt om 14:15

Zo wil de partij dat dwangsommen die moeten betaald worden omdat er geen opvang is niet langer naar de asielzoekers zelf gaan.

De PS heeft enkele wetsvoorstellen klaar over een strenger asielbeleid. Zo wil de partij dat gerechtelijke dwangsommen niet langer bij de asielzoeker zelf terechtkomen.

Voor de Franstalige socialisten zouden de dwangsommen die worden uitbetaald omdat er geen opvang is naar een fonds moeten gaan voor initiatieven op het vlak van migratie en armoedebestrijding.

Voorts wil de PS de wet verstrengen om schijnhuwelijken aan te pakken. De partij voorziet daarom een gegevensbank die door ambtenaren van de burgerlijke stand zou kunnen worden geraadpleegd.

De Belgische nationaliteit zou men pas kunnen verwerven als men hier onbeperkt verbijft en minstens vijf jaar zijn of haar hoofdverblijfplaats in België heeft. In het geval van een nationaliteitsverklaring zou het om zeven jaar gaan. Voorts moet men één van de landstalen kennen, een nauwe band hebben met België op sociaal of beroepsvlak en school gelopen hebben in één van de nationale talen.

Inzake gezinshereniging wil de partij geen bijkomende voorwaarden, wel controle op het wettelijk samenwonen.

Lees meer over:

Onze partners