Provincies krijgen minder bevoegdheden en minder gedeputeerden

03/02/12 om 17:05 - Bijgewerkt om 17:05

(Belga) De Vlaamse provinciebesturen moeten zich in de toekomst focussen op grondgebonden materies. Dat staat in het nieuwe provinciedecreet van Vlaams binnenlandminister Geert Bourgeois (N-VA). Voor de persoonsgebonden materies zoals onderwijs, welzijn, cultuur en sport krijgen de provincies een "gesloten" takenpakket. Na de provincieraden worden nu ook de deputaties beperkt.

"Het nieuwe provinciedecreet onttrekt de culturele en persoonsgebonden materies principieel aan het provinciaal belang. Dit betekent dat de provincies op deze domeinen enkel nog bevoegdheden kunnen uitoefenen indien het Vlaams Parlement hen deze expliciet toekent. Over de uitoefening van deze bevoegdheden kunnen nadere bepalingen worden opgenomen in een bestuursakkoord, gesloten tussen de Vlaamse regering en de provinciebesturen", legt minister Bourgeois uit. Eerder werd al beslist om het aantal provincieraadsleden te verminderen. Nu zal vanaf 2019 ook het aantal gedeputeerden beperkt worden tot vijf. De hoge uittredingsvergoeding van de gedeputeerden (nu nog gekoppeld aan die van de parlementairen) wordt verlaagd. (KVH)

Onze partners