Provincies fluiten Bourgeois terug

26/07/10 om 15:18 - Bijgewerkt om 15:18

Hun vereniging geeft zijn 'groenboek' interne staatshervorming een onvoldoende.

Het groenboek interne staatshervorming van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) krijgt een onvoldoende van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP). Bourgeois verandert om te veranderen, zo luidt de kritiek.

De Vlaamse regering keurde het groenboek afgelopen vrijdag goed. Het bevat 80 concrete voorstellen voor een meer efficiënte
bestuurlijke organisatie.

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol in het groenboek. Bourgeois wil dat ze minder tijd moeten steken in allerhande plannen en rapporten voor de Vlaamse overheid.

Zo voorziet het groenboek de afschaffing van alle sectorale plannen en rapporten (zoals het cultuurbeleidsplan, het jeugdbeleidsplan enz...), die zullen worden geïntegreerd in de strategische meerjarenplannen van de gemeenten.

'Geen goed uitgangaspunt'

Bourgeois wil ook een duidelijkere bevoegdheids- en taakafbakening tussen de verschillende bestuursniveaus, met de klemtoon op de Vlaamse overheid en de gemeenten.

Volgens het groenboek zouden de provincies zich voortaan enkel nog bezighouden met grondgebonden materies, zoals leefmilieu en natuur. Het is de bedoeling dat het boek in het najaar wordt besproken met vertegenwoordigers van de provincies en de gemeenten.

De provincies lieten maandag echter al weten dat ze het groenboek maar niets vinden. De VVP hekelt dat Bourgeois wil 'veranderen om te veranderen' in plaats van te streven naar meer efficiëntie.

De provincies hekelen meer bepaald dat het groenboek vooral op het afslanken van de provinciebesturen is gericht en dat de gemeenten en de Vlaamse overheid buiten schot blijven.

Het groenboek van Bourgeois is volgens de VVP geen goed
uitgangspunt om te komen tot een interne Vlaamse
staatshervorming.

Onze partners