Proces tegen Facebook pas eind februari van start

29/01/16 om 11:55 - Bijgewerkt om 11:55

Bron: Belga

(Belga) Het proces ten gronde dat de Belgische Privacycommissie heeft ingesteld tegen Facebook wordt pas eind januari ingeleid voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Dat had vandaag moeten gebeuren, maar is op vraag van de partijen uitgesteld naar 26 februari. Het beroep dat Facebook heeft ingesteld tegen de beslissing van de Brusselse kortgedingrechter over het gebruik van de datr-cookie wordt dan weer op 11 mei behandeld.

De kortgedingrechter verbood de sociaalnetwerksite begin november 2014 om de browsers van niet-Facebookgebruikers nog langer te registreren via de zogenaamde datr-cookie, omdat dat de privacy van die niet-gebruikers zou schenden. Volgens Facebook is die datr-cookie essentieel voor haar beveiligingsysteem, reden waarom de sociaalnetwerksite in beroep ging tegen de beschikking. Dat kort geding wordt op 27 januari ingeleid, maar wordt vermoedelijk pas in het najaar van 2016 gepleit. Intussen startte de Privacycommissie ook een procedure ten gronde, die breder gaat dan de kortgedingprocedure. Ditmaal gaat het niet alleen om de privacy van de niet-gebruikers, maar ook om die van de Facebook-gebruikers. Die stemmen bij hun registratie op het sociale netwerk wel in met het cookie- en advertentiebeleid van Facebook, maar volgens de Privacycommissie is die toestemming niet wettig omdat de gebruikers tegelijkertijd moeten instemmen met de algemene gebruiksvoorwaarden en het cookie- en advertentiebeleid. Die twee zaken zouden losgekoppeld moeten worden, vindt de Privacycommissie. Facebook blijft intussen overleg plegen met de Privacycommissie en de andere leden van de Werkgroep Artikel 29, de werkgroep van de instanties voor privacybescherming van de EU-lidstaten. (Belga)

Onze partners