Preventiebeleid voor 80 pct nageleefd in onderwijsrichtingen haarzorg en basismechanica

30/04/13 om 12:24 - Bijgewerkt om 12:24

(Belga) In de studierichtingen haarzorg en basismechanica van het secundair onderwijs wordt 81 procent van de algemene items van het preventiebeleid nageleefd. Dat meldt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dinsdag op basis van een nationale campagne die de arbeidsinspectie vorig jaar voerde. In totaal werden 145 scholen bezocht (80 in de Vlaamse Gemeenschap en 65 in de Franse Gemeenschap), waarvan geen enkele school volledig in orde bleek te zijn.

De richting haarzorg werd gekozen omdat leerlingen en werknemers in de sector blootgesteld worden aan risico's op acute en chronische beroepsziekten; de richting basismechanica omwille van het gebruik van veel arbeidsmiddelen met potentieel gevaar op arbeidsongevallen, zoals draaibanken en knip- en plooibanken. Sensibilisering van de leerlingen was het hoofddoel van de campagne. De meest voorkomende inbreuken in de richting haarzorg waren onder meer het niet registreren van EHBO-incidenten, het ontbreken van afdoend blusmateriaal in de lokalen, het niet dragen van handschoenen, gepast schoeisel of veiligheidsbril, en het ontbreken van ventilatie. In de richting basismechanica bleken de meest voorkomende inbreuken onder andere het niet registreren van EHBO-incidenten, geen afscherming van bewegende delen en het ontbreken van pictogrammen op de draaibanken en geen naderingsbescherming en ontbrekende pictogrammen bij de plooi- en/of knipbanken. De inspecteurs gaven wel aan dat de jarenlange samenwerking tussen inspectie en onderwijs vruchten afwerpt. In de toekomst wenst de inspectie dan ook een verdere samenwerking met het onderwijs en wil ze contacten uitbouwen met de sector van de haarzorg, "om de goede evolutie in het onderwijs voort te kunnen zetten in het bedrijfsleven". (Belga)

Onze partners