Premier Michel: 'We hebben de sociale vrede onder de kerstboom gelegd'

23/12/14 om 13:59 - Bijgewerkt om 13:59

De akkoorden die werkgevers en werknemers in de Groep van 10 bereikt hebben over de eindeloopbaan en het eenheidsstatuut, werden door het kernkabinet goedgekeurd.

Premier Michel: 'We hebben de sociale vrede onder de kerstboom gelegd'

Premier Charles Michel © Belga

Het kernkabinet heeft de akkoorden goedgekeurd die werkgevers en werknemers in de Groep van 10 hebben bereikt over de eindeloopbaan en een aantal punten over het eenheidsstatuut. Ook het akkoord dat artsen en ziekenfondsen hebben bereikt in de Medicomut kreeg groen licht van de kern. "Daarmee hebben we de sociale vrede onder de kerstboom gelegd", zei een fiere premier Charles Michel na afloop op een persconferentie.

Sociaal overleg

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) schatte de kost van het akkoord van de Groep van 10 op zo'n 95 miljoen euro in 2015, 25 miljoen minderinkomsten voor de aanpassingen aan de maatregelen inzake de eindeloopbaan (vervat in zes koninklijke besluiten) en 70 miljoen euro voor het eenheidsstatuut. De middelen zullen tijdens de begrotingscontrole gezocht worden, zei Peeters.

De vicepremiers benadrukten dat met het akkoord van de Groep van 10 en de goedkeuring door de regering - wat in de loop van de dag met een elektronische ministerraad zal gebeuren - het bewijs geleverd is dat het sociaal overleg in het regeerakkoord van deze ploeg is verankerd. Jan Jambon (N-VA) zei dat het akkoord bewijst dat er over de modaliteiten gepraat kan worden. Voor Alexander De Croo (Open VLD) heeft de regering rekening gehouden met de bezorgdheden van de sociale partners. "Ik hoop dat de voorwaarden gecreëerd zijn voor duurzaam sociaal overleg".

De akkoorden van de Groep van 10 omvatten een aantal maatregelen over het eenheidsstatuut en de zes kb's die uitvoering geven aan de maatregelen voor onder meer het brugpensioen en het tijdskrediet. Werkgevers en vakbonden kwamen overeen dat sectoren nog tot 30 juni 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten die brugpensioen (officieel SWT of stelsel werkloosheid bedrijfstoeslag) toelaat. Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen dat de sociale partners kader-cao's afsluiten op het niveau van de NAR (Nationale Arbeidsraad) voor de periode 2015-2016. Eén daarvan bevestigt brugpensioen op 58 jaar voor specifieke groepen zoals zware beroepen, nachtwerk, de bouw of in geval van een lange loopbaan, en op 55 jaar voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden. Voor deze laatste categorie zal de leeftijd geleidelijk opgetrokken worden tot 60 jaar in 2020.

Compromisvoorstel

Dezelfde mogelijkheid van kader-cao's wordt voorzien voor landingsbanen. Dat is de mogelijkheid om minder uren te werken tot aan het pensioen. Voor specifieke groepen zoals zware beroepen, nachtwerk of lange loopbanen, wordt een landingsbaan vanaf 55 jaar mogelijk, als het paritair comité van de sector het licht daarvoor op groen zet. Voor bedrijven in moeilijkheden of herstructurering, zijn landingsbanen mogelijk vanaf 55 jaar. In het akkoord van de Groep van 10 worden eveneens een aantal financiële compensaties voorzien voor de werkgevers bij het invoeren van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden.

De Groep van 10 overlegde op basis van een compromisvoorstel dat aangereikt werd door de regering. Het kernkabinet heeft ook het technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) besproken over het jaarlijkse loonrapport. Peeters en Michel hebben de Groep van 10 per brief verzocht dat zij binnen de twee maanden een akkoord bereiken over de loonmarge 2015-2016, zoals is voorzien in de wet van 1996. "Ik wil de leden van de Groep van 10 alle succes toewensen", zei Peeters, die herhaalde dat de CRB in haar loonrapport rekening gehouden heeft met een indexsprong vanaf februari. Op 15 januari zal het kernkabinet de agenda bepalen van het sociaal overleg in verband met de welvaartsenveloppe, de strategie voor jobs en de Pensioencommissie. (Belga/WB)

Onze partners